Menu
Oferta

Współpraca z uczelniami wyższymi


Ze względu na swoje doświadczenie zawodowe jako nauczyciel i zaangażowanie w organizację
Matematycznych Mistrzostw Polski „Kwadratura Koła” oraz opracowanie książek z serii "Kwadratolandia" z zadaniami matematycznymi, Pan Dariusz Kulma został poproszony przez warszawską Uczelnię Łazarskiego do stworzenia ponad stu zadań maturalnych, które zostaną wykorzystane w uczelnianym projekcie "Pierwsza pomoc maturalna".