Menu
Oferta

Kurs wychowawców - zapisy

Wypełnij uważnie wszystkie pola lub popraw pola zaznaczone na czerwono.
 ZAPISY NA KURSY TURYSTYCZNE.
KURSY W NAJBLIŻSZYCH TERMINACH
20.04.2018 KURS NA KIEROWNIKA WYCIECZEK SZKOLNYCH godzina 17:00 (termin może ulec zmianie)
KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU Jeżeli są Państwo zainteresowani odbyciem kursu, prosimy o [kontakt] w celu ustalenia terminu
KURS NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU Jeżeli są Państwo zainteresowani odbyciem kursu, prosimy o [kontakt] w celu ustalenia terminu
 WYBIERZ KURS:
Ilość wolnych miejsc w wybranym terminie: 9
 Płatności należy dokonać w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od dnia dokonania zgłoszenia.
 Obowiązuje kolejność opłaconych zgłoszeń.
 UWAGA: Uczestnik kursu musi być osobą niekaraną (co potwierdza przed kursem podpisując stosowne oświadczenie) oraz musi posiadać świadectwo ukończenia co najmniej szkoły średniej (na kurs należy dostarczyć kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów).


 
Kwota do opłaty za wszystkie wybrane kursy:
89.9
PLN z VAT
 
Wypełnij formularz, aby zarezerwować miejsce na kursie. Następnie dokonaj opłaty w ciągu trzech dni roboczych.
Informacje zawarte w formularzu są niezbędne do wystawienia zaświadczenia o odbyciu kursu i dokonania wpisu do rejestru MEN.
 
Imię/Imiona:
Nazwisko:
Data urodzenia:
(tylko cyfry)
dzień:
miesiąc:
rok:
Miejsce urodzenia:
MIEJSCOWOŚĆ
Miejsce urodzenia:
WOJEWÓDZTWO
 
ADRES ZAMIESZKANIA (korespondencyjny):
Ulica:
Nr domu/mieszkania:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
(np: 05-300)
Poczta:
Nr telefonu:
Email:
na ten adres otrzymasz potwierdzenie rezerwacji
Miejsce pracy:
FORMA PŁATNOŚCI:
[zobacz adres]
REGULAMIN I CENNIK:
UWAGI