Menu
Oferta

Kurs wychowawców - zapisy

Wypełnij uważnie wszystkie pola lub popraw pola zaznaczone na czerwono.
  ZAPISY NA KURSY TURYSTYCZNE.
KURSY W NAJBLIŻSZYCH TERMINACH
Termin indywidualny KURS NA KIEROWNIKA WYCIECZEK SZKOLNYCH
Termin indywidualny KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU
Termin indywidualny KURS NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU
 WYBIERZ KURS:
Ilość wolnych miejsc w wybranym terminie: 11
63%
 Płatności należy dokonać w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od dnia dokonania zgłoszenia.
 Obowiązuje kolejność opłaconych zgłoszeń.
 UWAGA: Uczestnik kursu musi być osobą niekaraną (co potwierdza przed kursem podpisując stosowne oświadczenie) oraz musi posiadać świadectwo ukończenia co najmniej szkoły średniej (na kurs należy dostarczyć kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów).


, Koszt:
169
PLN z VAT
W ramach kursu, mogą Państwo dodatkowo odbyć kurs i zdobyć uprawnienia Kierownika Wycieczek. Wiedza z zakresu tego kursu będzie przekazywana w trakcie zajęć. Decydując się na odbycie połączonych kursów (w tym samym terminie) otrzymują Państwo zniżkę w wysokości 50% na kurs Kierownika Wycieczek.
Proszę zaznaczyć kwadrat poniżej, aby uzyskać uprawnienia Kierownika Wycieczek
, Koszt:
89,90
PLN z VAT
ZNIŻKI PRZYSŁUGUJĄCE PRZY ZAPISIE NA KURSY
Proszę zaznaczyć odpowiednie kratki. Zniżki sumują się.
Zniżka 5% dla studenta. Obowiązuje do 26 roku życia.
 
Kwota do opłaty za wszystkie wybrane kursy:
169
PLN z VAT
 
Wypełnij formularz, aby zarezerwować miejsce na kursie. Następnie dokonaj opłaty w ciągu trzech dni roboczych.
Informacje zawarte w formularzu są niezbędne do wystawienia zaświadczenia o odbyciu kursu i dokonania wpisu do rejestru MEN.
 
Imię/Imiona:
Nazwisko:
Data urodzenia:
(tylko cyfry)
dzień:
miesiąc:
rok:
Miejsce urodzenia:
MIEJSCOWOŚĆ
Miejsce urodzenia:
WOJEWÓDZTWO
 
ADRES ZAMIESZKANIA (korespondencyjny):
Ulica:
Nr domu/mieszkania:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
(np: 05-300)
Poczta:
Nr telefonu:
Email:
na ten adres otrzymasz potwierdzenie rezerwacji
Miejsce pracy:
FORMA PŁATNOŚCI:
[zobacz adres]
REGULAMIN I CENNIK:
UWAGI