Menu
Oferta

Kurs wychowawców - zapisy

Wypełnij uważnie wszystkie pola lub popraw pola zaznaczone na czerwono.
  ZAPISY NA KURSY TURYSTYCZNE.
KURSY W NAJBLIŻSZYCH TERMINACH
14-17 czerwca 2019 KURS NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU 17 czerwca w godzinach popołudniowych odbędą się zajęcia uzupełniające oraz zaliczenie kursu.
14 i 17 czerwca 2019 KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU 17 czerwca w godzinach popołudniowych odbędą się zajęcia uzupełniające oraz zaliczenie kursu.
14-17 czerwca 2019 KURS O ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH ** 17 czerwca w godzinach popołudniowych odbędą się zajęcia uzupełniające oraz zaliczenie kursu.
 WYBIERZ KURS:
Ilość wolnych miejsc w wybranym terminie: 17
32%
 Płatności należy dokonać w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od dnia dokonania zgłoszenia.
 Obowiązuje kolejność opłaconych zgłoszeń.
 UWAGA: Uczestnik kursu musi być osobą niekaraną (co potwierdza przed kursem podpisując stosowne oświadczenie) oraz musi posiadać świadectwo ukończenia co najmniej szkoły średniej (na kurs należy dostarczyć kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów).


, Koszt:
169,00
PLN z VAT
ZNIŻKI PRZYSŁUGUJĄCE PRZY ZAPISIE NA WBRANY KURS
Proszę zaznaczyć odpowiednie kratki. Zniżki sumują się.
Zniżka 5% dla studenta. Obowiązuje do 26 roku życia.

W ramach kursu, mogą Państwo dodatkowo odbyć kurs o organizacji wycieczek szkolnych. Wiedza z zakresu tego kursu będzie przekazywana w trakcie zajęć. Decydując się na odbycie połączonych kursów (w tym samym terminie) otrzymują Państwo zniżkę w wysokości 50% na kurs o wycieczkach szkolnych.
, Koszt:
89,90
PLN z VAT
** Kurs dodatkowy przeznaczony dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu organizacji wycieczek szkolnych i pełnienia funkcji kierownika wycieczek.
Proszę zaznaczyć kwadrat powyżej, aby uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu dotyczącego organizacji wycieczek szkolnych.
 
Kwota do opłaty za wszystkie wybrane kursy:
169,00
PLN z VAT
 
Wypełnij formularz, aby zarezerwować miejsce na kursie. Następnie dokonaj opłaty w ciągu trzech dni roboczych.
Informacje zawarte w formularzu są niezbędne do wystawienia zaświadczenia o odbyciu kursu i dokonania wpisu do rejestru MEN.
 
Imię/Imiona:
Nazwisko:
Data urodzenia:
(tylko cyfry)
dzień:
miesiąc:
rok:
Miejsce urodzenia:
MIEJSCOWOŚĆ
Miejsce urodzenia:
WOJEWÓDZTWO
 
ADRES ZAMIESZKANIA (korespondencyjny):
Ulica:
Nr domu/mieszkania:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
(np: 05-300)
Poczta:
Nr telefonu:
Email:
na ten adres otrzymasz potwierdzenie rezerwacji
Miejsce pracy:
FORMA PŁATNOŚCI:
[zobacz adres]
REGULAMIN I CENNIK:
  • rezygnacja do 14 dni przed dniem kursu - uczestnikowi przysługuje zwrot całej wpłaconej kwoty
  • rezygnacja do 7 dni przed dniem kursu - uczestnikowi przysługuje zwrot połowy wpłaconej kwoty
  • rezygnacja w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem kursu uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty
UWAGI