Menu
Oferta

Kursy dla wychowawców i kierowników wypoczynku - oferta

Ze względu na pandemię zapisy w roku 2021 na wszystkie kursy turystyczne zostały wstrzymane!


W tym sezonie po raz kolejny zapraszamy wszystkich chętnych na kursy przygotowujące do pełnienia roli wychowawcy czy kierownika wypoczynku oraz kursy o organizacji wycieczek szkolnych. Podczas kursów zdobędą Państwo uprawnienia do wykonywania zawodu wychowawca-opiekun lub kierownik m.in. na koloniach, zimowiskach czy obozach, a także do prowadzenia wycieczek szkolnych. 

Czym kursy się różnią?

Kurs na wychowawców wypoczynku

Ukończenie kursu uprawnia do bycia opiekunem na koloniach, obozach, półkoloniach itp. Główne wymaganie to bycie pełnoletnim i posiadanie minimum średniego wykształcenia. Uprawnienia są bezterminowe, nie trzeba ich odnawiać.

Kurs na kierownika wypoczynku

Ukończenie kursu uprawnia do pełnienia roli kierownika podczas kolonii, obozów, półkolonii itp. Kierownikiem wypoczynku może zostać:

- nauczyciel,

- lub osoba, która posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych,

- lub instruktor harcerski w stopniu co najmniej przewodnika,

którzy ukończą kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży.

Uprawnienia są bezterminowe, nie trzeba ich odnawiać.

Kurs o organizacji wycieczek szkolnych

Kurs dodatkowy przeznaczony dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu organizacji wycieczek szkolnych (w tym zagranicznych) i pełnienia funkcji kierownika wycieczek.


Wszystkie kursy przeprowadzamy w oparciu o zgodę Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Program realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Kursy kończą się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu MEN III/1.

Zapewniamy:

  • niskie ceny
  • dogodną lokalizację - zajęcia w centrum Mińska Mazowieckiego
  • atrakcyjne zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych
  • różnorodność zajęć - w tym warsztaty i ćwiczenia oraz zajęcia w terenie
  • doświadczoną kadrę z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi i młodzieżą - program opieramy na własnych doświadczeniach z różnego rodzaju wyjazdów - zajęcia prowadzi Iwona Ciesielska, Dariusz Kulma, Małgorzata Zakrzewska, Ewelina Kaska – Łobodowska, Paulina Kotomska - Lichniak
  • zajęcia prowadzone w systemie weekendowym - piątek, sobota, niedziela
  • kurs dla wychowawców trwa tylko jeden weekend, kurs dla kierowników wypoczynku trwa jeden dzień
  • dla chętnej grupy osób i w określonym terminie będzie możliwość przeprowadzenia kursu w ciągu tygodnia

 

  

 

A tak było rok temu podczas kursu na wychowawców...

...który organizowaliśmy w Firmie ELITMAT. Zaletą podstawową naszych kursów była różnorodność form przekazu, dzięki czemu udało się zainteresować i zaangażować w zajęcia każdego uczestnika. Podczas zajęć panowała wręcz przyjacielska atmosfera, bez względu na różnicę wieku Kursantów. Wspólnej integracji sprzyjały chwile przerwy przy kawie i słodkościach.

Po kursie przeprowadzona została anonimowa ankieta dotycząca atrakcyjności naszych kursów. Ankieta dowiodła, iż kursy dają praktyczne wskazówki do pełnienia funkcji wychowawcy, są różnorodne, a przekazywana treść oraz wartość merytoryczna została oceniona przez 95% ankietowanych na 6 (w skali od 1-6), pozostałe oceny nie były niższe niż 5.

Pierwszy dzień kursu rozpoczął się w piątek w godzinach popołudniowych. Tego dnia nasi Kursanci zostali zapoznani z podstawowymi wiadomościami o organizacji wypoczynku, z przepisami prawa, z podstawami metodyki wycieczkowania oraz dowiedzieli się jaki powinien być dobry wychowawca, jakie są jego prawa i obowiązki.

Kolejny dzień rozpoczął się od zajęć dotyczących planowania pracy, czyli zapoznanie z dokumentacją wypoczynku. Podczas tych zajęć omówione zostały praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia dokumentacji wychowawcy. Wszyscy Kursanci mieli okazję mieć bezpośrednią styczność z dokumentami, jakie będą sporządzać podczas wszelkich wyjazdów. Po tej części przyszedł czas na "ucztę duchową" – przeprowadzono zajęcia kulturalno – oświatowe. Zajęcia te składały się z dwóch części: teoretycznej, podczas której zostały omówione wszystkie niezbędne zagadnienia oraz z części praktycznej, gdzie grupa miała okazję wykazać się swoimi zdolnościami manualnymi. Zadanie miało na celu integrację grupy. Wszystkie osoby zostały podzielone na czteroosobowe obozy. Każdy z obozów miał za zadanie wymyślić dla siebie nazwę i stworzyć plakat. W ten sposób powstało pięć obozów, każdy ze swoim niepowtarzalnym hasłem i symbolem.

Następnie grupa zapoznała się z zasadami organizacji pracy wypoczynku oraz z zasadami zachowania bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników. W tym dniu odbyły się również zajęcia z pierwszej pomocy, na których każdy miał możliwość m.in. ćwiczeń na fantomie. A na koniec dnia "uczta dla ciała", czyli impreza na orientację w terenie (InO) w pobliskim lesie. Grupa wykazywała się ogromnym zaangażowaniem, a Panie były w stanie poświęcić nawet swoje obcasy w imię zwycięstwa w tej zabawie. Mimo iż kurs trwał cały dzień, nikt nie czuł zmęczenia.

Ostatni dzień kursu był podsumowaniem wcześniej zdobytej wiedzy. Na początek dnia gimnastyka poranna, czyli zajęcia sportowe. Instruktor przedstawił cele zajęć fizycznych, charakterystykę rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz przeprowadzone zostały przykładowe ćwiczenia, gry i zabawy, które przyszli wychowawcy będą mogli wykorzystywać w pracy z wychowankami. Kolejne zajęcia – wykład oraz pogadanka na temat prac społecznie użytecznych.

Na koniec jeszcze część zajęć, w którą chętnie zaangażowali się wszyscy Kursanci. Wykładowca przedstawił wiele niespodziewanych sytuacji, jakie mogłyby się wydarzyć podczas wypoczynku, a grupa wspólnie obmyślała sposoby radzenia sobie z nimi.

Ostania część to zaliczenie praktyczne, które nikomu nie sprawiło problemu i wszyscy zdobyli uprawnienia do pełnienia roli wychowawcy.

Życzymy powodzenia i sukcesów w pracy z dziećmi i młodzieżą podczas wypoczynku.