Menu
Oferta

Kursy dla uzdolnionych matematycznie

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zapisu można dokonać telefonicznie, osobiście lub mailowo. Jesteśmy do Państwa dyspozycji ;)
Kursy mogą rozpocząć się jedynie w momencie zebrania grupy minimum 9-osobowej w podobnej grupie wiekowej i o podobnej dostępności czasowej.


Celem kursów elitarnej matematyki jest rozwój matematyczno-logiczny dzieci i młodzieży poprzez naukę wielu często ponadprogramowych umiejętności, jak np. sztuka szybkiego liczenia. Dzięki nim uczniowie będą w ciągu kilku sekund obliczać nawet takie iloczyny i kwadraty, jak 48 razy 42 czy kwadrat liczby 105.

Efektywnemu rozwojowi talentów ucznia służy forma warsztatowa zajęć w grupach liczących maksymalnie 13 osób. Zajęcia są prowadzone pod kierownictwem nauczyciela roku 2008 – Dariusza Kulmy.
Podczas zajęć będzie wykorzystywana m.in. seria podręczników „Kwadratolandia”, oraz zbiorów zawierających opracowane zadania z Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży „Matematyka Innego Wymiaru”, a także liczne gry strategiczne, zabawy i łamigłówki matematyczne.


Kursy obejmują uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Zajęcia prowadzone są oddzielnie dla uczniów poszczególnych etapów edukacyjnych, według niniejszego podziału z zastrzeżeniem możliwości utworzenia dodatkowych grup.
Przed rozpoczęciem zajęć odbędzie się diagnoza mająca na celu weryfikację stopnia umiejętności matematycznych i logicznego myślenia.

Grupy dla uczniów
Czas trwania zajęć
Liczba godzin lekcyjnych
Rata
Cena godz. lekcyjnej
Szkoły podstawowej:
Klas 1-2, Klas 3-4, Klas 5-6
60 min. 44 od 67,90 do 82 zł od 13,86 do 18,70 zł

raty miesięczne i ceny za lekcję zależą od naliczonych rabatów

Przy podpisaniu umowy Kursant wpłaca wpisowe w wysokości 85 zł i jest ono częścią ogólnej opłaty za kurs. Nie podlega zwrotowi.
W przypadku nieuruchomienia grupy ze względu na niewystarczającą liczbę chętnych, wpisowe zostanie zwrócone. Opłaty wnoszone są w dziewięciu równych ratach przelewem na konto bankowe, nr rachunku: 56 1050 1894 1000 0023 0996 6253 lub gotówką w sekretariacie. Opłaty pobierane są z góry w terminie do 10 dnia miesiąca, z zastrzeżeniem wpisowego, które wpłacane jest przy podpisaniu umowy.

W przypadku nieobecności na zajęciach Kursantowi nie przysługuje zwrot za niewykorzystane zajęcia, z wyjątkiem długotrwałej choroby (powyżej 14 dni) potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, gdzie odliczenie może być odliczone indywidualnie.