Menu
Oferta

W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia będą prowadzili znani i lubiani nauczyciele z Mińska Mazowieckiego i Warszawy, co więcej z wieloletnim doświadczeniem w przygotowywaniu młodzieży do egzaminów maturalnych:

Matematyka

mgr Dariusz Kulma

Nauczyciel matematyki z ponad 20-letnim stażem. Od początku swojej pracy kieruje się zasadą, że bycie nauczycielem to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim całokształt działań wychowawczych, nie jest ważne czego uczysz, ale jak uczysz. Nauczyciel nie będzie miał rezultatów, jeżeli nie uda mu się dotrzeć do ucznia, nie będzie chciał go zrozumieć, nie znajdzie dla niego czasu na rozmową, nie odkryje jego pasji i nie da szansy rozwoju. To podejście od wielu lat przekłada się na wiele inicjatyw podejmowanych przez Dariusza Kulmę w zakresie edukacji, za które był wielokrotnie nagradzany.
Najważniejsze z nich to:

  • tytuł Najlepszy Nauczyciel Województwa Mazowieckiego zdobyty w roku 2005 w plebiscycie Życia Warszawy i Kuratorium Mazowieckiego w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych
  • jako jedyny matematyk trzykrotnie nagrodzony w ogólnopolskim konkursie Nauczyciel Roku organizowanym pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Tygodnika Społeczno - Oświatowego \"Głos Nauczycielski\" zdobywając w 2006 nagrodę \"NADZIEJA EDUKACJI\", w 2007 roku jedno z trzech wyróżnień, a rok później główny tytuł Nauczyciela Roku 2008
  • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej II stopnia zdobyta w 2008 roku
mgr Karolina Pokorska
Nauczyciel matematyki z ponad 10-lenim stażem pracy. Od wielu lat prowadzi w Elitmacie kursy przygotowujące do matury z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym . Jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie i bierze udział w sprawdzaniu egzaminów maturalnych zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Posiada dużą cierpliwość do Kursantów ;)
mgr Monika Szczęsna
Nauczycielka matematyki z wieloletnim doświadczeniem. Od początku istnienia firmy Elitmat prowadzi kursy przygotowawcze zarówno do egzaminu gimnazjalnego jak i maturalnego na obu poziomach.

Język polski

mgr Grzegorz Gańko
Nauczyciel języka polskiego z wieloletnim stażem pracy. Na co dzień uczy w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej. Kursantów Elitmatu przygotowuje już od 2009 roku - zarówno do matury, jak i egzaminu gimnazjalnego. Nauczyciel z dużym poczuciem humoru ;)

Chemia

dr Anna Makowska
Swoją przygodę z pracą dydaktyczną rozpoczęła jako nauczyciel chemii i fizyki w szkole podstawowej. W 1999 roku uzyskała tytuł doktora nauk chemicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Od tego czasu poświęciła się pracy naukowej i dydaktycznej w tej placówce.

W swojej pracy naukowej zajmuje się bardzo obiecującą pod względem przyszłych zastosowań grupą związków chemicznych zwanych cieczami jonowymi. Owocem jej badań są liczne publikacje w czasopismach naukowych o międzynarodowym zasięgu, wystąpienia na międzynarodowych konferencjach i  nagrody.
W roku 2000 rozpoczęła pracę z młodzieżą licealną w ramach kursów przygotowujących do egzaminu wstępnego z chemii na Akademie Medyczne, a w ostatnich latach do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym. Jest współpracownikiem WUM, gdzie prowadzi zajęcia seminaryjne z chemii w języku angielskim na II Wydziale Lekarskim.

Możliwość dzielenia się wiedzą, swoimi pasjami oraz bezpośredni kontakt z młodzieżą jest tym co ceni sobie najbardziej w pracy nauczyciela. Z pasją zgłębia mineralogię a szczególnie chętnie oddaje się tworzeniu przedmiotów użytkowych z wykorzystaniem kamieni szlachetnych. Nieliczne wolne chwile spędza z dobrą książką lub na długich wycieczkach.

Biologia

mgr Ewa Szmidt

Dyplomowana nauczycielka biologii z ponad 28-letnim stażem pracy pedagogicznej w Gimnazjum i Liceom Ogólnokształcącym im. Polskiej Macierzy Szkolnej. Jej uczniowie systematycznie biorą udział i odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Między innymi sześcioro uczniów Pani Ewy z gimnazjum uzyskało tytuł Laureata Konkursu Biologicznego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Pełni obowiązki egzaminatora egzaminu maturalnego z biologii,
pracowała w Rejonowej Komisji Konkursu Biologicznego oraz w jury konkursów przyrodniczych organizowanych przez PODN w Mińsku Mazowieckim.

Jako wolontariuszka pracuje i opiekuje się młodzieżą na obozach letnich i zimowych.


WOS

mgr Maciej Bartnicki

Nauczyciel historii i wos-u z kilkuletnim doświadczeniem w pracy w Liceum Ogólnokształcącym. W Elitmacie prowadzi zarówno grupy maturalne jak i gimnazjalne. Nauczyciel z duży poczuciem humoru cieszący się sympatią wśród młodzieży. Popularyzator historii Polski XX wieku współpracujący z wieloma stowarzyszeniami. W swojej pracy ogromną uwagę zwraca na problematykę najnowszej Historii Polski i rzetelne jej nauczanie z uwzględnieniem wartości patriotycznych. Od października 2014 rozpoczął studia ,,Geografia" na UW. Wielki pasjonat muzyki, założyciel i gitarzysta rockowej formacji SteelFire. Maniak górskich wędrówek i kolei.

dr Lilla Kłos
Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i historii. Pedagog, historyk, regionalista. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Humanistycznej. Od 2007 r. doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. W Elitmacie prowadzi dla maturzystów zajęcia z wiedzy o społeczeństwie. Członek Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych małej ojczyźnie. Laureatka nagrody Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki Mazowieckie maki, którą otrzymała w 2009 r. za monografię Mińsk Mazowiecki. Miasto i powiat w drugiej Rzeczypospolitej. W 2011 r. opublikowała książkę Tradycja Mazowsza. Przewodnik subiektywny. Powiat miński, a w 2012 r. Historię parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim.

Historia

mgr Maciej Bartnicki

Nauczyciel historii i wos-u z kilkuletnim doświadczeniem w pracy w Liceum Ogólnokształcącym. W Elitmacie prowadzi zarówno grupy maturalne jak i gimnazjalne. Nauczyciel z duży poczuciem humoru cieszący się sympatią wśród młodzieży. Popularyzator historii Polski XX wieku współpracujący z wieloma stowarzyszeniami. W swojej pracy ogromną uwagę zwraca na problematykę najnowszej Historii Polski i rzetelne jej nauczanie z uwzględnieniem wartości patriotycznych. Od października 2014 rozpoczął studia ,,Geografia" na UW. Wielki pasjonat muzyki, założyciel i gitarzysta rockowej formacji SteelFire. Maniak górskich wędrówek i kolei.


Geografia

mgr Robert Łubkowski
Od 1996 roku nauczyciel geografii w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. Jest egzaminatorem i weryfikatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W Elitmacie przygotowuje uczniów do egzaminów gimnazjalnych. Od siedmiu lat przygotowuje i prowadzi Powiatowy Konkurs Geograficzny GEOMANIAK skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Poza pracą dydaktyczną jest zaangażowany w prowadzenie teatru młodzieżowego, z którym rokrocznie osiąga sukcesy.