„III Ogólnopolski kongres innowacyjnych nauczycieli matematyki Online”

Do udziału w Kongresie zapraszamy nauczycieli matematyki ze wszystkich etapów edukacyjnych, jak i pozostałe osoby nie uczące w szkołach.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pisemne zaświadczenia o udziale w Kongresie.


ORGANIZATOR

ELITMAT

Firma Edukacyjno-Wydawnicza
Elitmat

PARTNERZY

Oficyna Edukacyjna Pazdro Wydawnictwo Nowik

Jeśli chcesz jeszcze skuteczniej uczyć matematyki i poznać nowe dydaktyczne i metodyczne "patenty" na lekcję, w tym również na lekcje on-line

Jeśli chcesz, by Twoje lekcje były dla uczniów edukacyjną przygodą

Jeśli chcesz być mistrzem relacji z Twoimi uczniami, którzy dzięki temu będą dawać z siebie jeszcze więcej

Jeśli chcesz, by Twoi uczniowie uczyli się efektywniej i na dłużej zapamiętywali poznane treści

Jeśli chcesz jeszcze lepiej przygotować swoich uczniów do egzaminów


CO JESZCZE ZYSKUJESZ:

INFORMATOR

INFORMATOR z wykazem zadań, które nie obowiązują na maturze 2022, opracowanym dla wszystkich książek wydawnictwa ELITMAT.

Zaświadczenie

Zaświadczenie o udziale w Kongresie

arkusz do egzaminu ósmoklasisty

Możliwość wystawienia faktury za udział w Kongresie

Nagranie

NAGRANIE
dostęp do nagrania z webinaru

BON

Bon o wartości 30 zł do wykorzystania w sklepie

www.matematykainnegowymiaru.pl

www.jakzdacmaturezmatematyki.pl

(przy zakupach od 120 zł)

bon2
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wydawnictw

W czasie kongresu zostaną zaprezentowane wybrane produkty z asortymentu następujących wydawnictw. Będzie również możliwość porozmawiania ONLINE na temat produktów w specjalnie przygotowanych pokojach webinarowych. W sklepie na żywo może być maksymalnie 25 osób w jednym czasie (jeżeli nie możesz dołączyć do pokoju, spróbuj ponownie za chwilę). Żeby porozmawiać na żywo, zachęcamy do włączenia kamery oraz mikrofonu.

Porozmawiać na temat produktów będzie można 06.11.2021 od 09:30 do 15:45


Elitmat

Wydawnictwo Elitmat

BON O

WARTOŚCI

30 zł

Kod: KONGRES30

ważny do 07.11.2021

Elitmat
Astronomia

Miesięcznik Astronomia

DODATKOWY

KOD RABATOWY

-15%

Kod: KONGRES15

ważny do 30.11.2021
(na dowolną prenumeratę)

Astronomia
Pazdro

Oficyna Pazdro

DODATKOWY

KOD RABATOWY

-5%

Kod: 3KONGRES

ważny o 06.11.20211 do 10.11.2021

Rabaty na stronie sumują się

Pazdro
Wydawnictwo Nowik

Wydawnictwo Nowik

RABAT

-30%

NA POJEDYNCZE KSIĄŻKI WYDAWNICTWA NOWIK

ważny do 07.11.2021

Wydawnictwo Nowik

PROWADZĄCY

Naszą pasją jest matematyka!


Dariusz Kulma

Dariusz Kulma

Nauczyciel matematyki, ale również, a może przede wszystkim pasjonat nauczania. Od początku swojej pracy kieruje się zasadą, że bycie nauczycielem to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim całokształt działań wychowawczych, nie jest ważne czego uczysz, ale jak uczysz. To podejście od wielu lat przekłada się na wiele inicjatyw podejmowanych przez niego w zakresie edukacji, za które był wielokrotnie nagradzany, w tym w szczególności tytułem Nauczyciela Roku 2008 w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez „Głos Nauczycielski” pod patronatem MEN. Jest także autorem zbiorów zadań „Kwadratolandia” oraz serii książek dla maturzystów „Jak zdać maturę z matematyki”.

więcej

Tomasz Szwed

dr Tomasz Szwed

Nauczyciel matematyki z Raciborza, wykładowca, doktor nauk społecznych, członek Zarządu Głównego SNM, a przede wszystkim pasjonat nauczania. Ciągle poszukuje nowych metod pracy i form dotarcia do uczniów oraz skutecznej nauki, dzięki czemu zyskuje rzesze wdzięcznych uczniów, którzy wreszcie zrozumieli i polubili ten przedmiot. Jest współautorem próbnych arkuszy maturalnych oraz podręczników do matematyki wydawnictwa Oficyny Edukacyjnej K. Pazdro. Jest prelegentem na wielu konferencjach dla nauczycieli w całym kraju, gdzie dzieli się swoimi doświadczeniami, inspirując tym samym innych.

więcej

Robert Baca

Robert Baca

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach na kierunku matematyka i specjalnościach: finansowa i nauczycielska. Nauczyciel mianowany w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 61 Pro Futuro w Blizne Łaszczyńskiego. Laureat nagrody „Kreatywny nauczyciel, pedagog, wychowawca”. Wyróżnienie w konkursie na scenariusze lekcji kształtujące kompetencje przyszłości organizowanym przez Fundacje LifeSkills. Laureat w konkursie "Kierunek innowacja" organizowanym przez MEN. Prelegent na konferencjach i kongresach ogólnopolskich dla nauczycieli matematyki. Prowadzący szkolenia z metodyki nauczania matematyki oraz z wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu dla MSCD, ODN i SNM. Autor artykułów dla czasopisma "Matematyka dla nauczycieli".

Jako nauczyciel na pierwszym miejscu stawiam ucznia i jego potrzeby. Dostrzegam trudności i pomagam w ich pokonaniu. Współpracuję z rodzicami w celu szukania najlepszych rozwiązań dla moich uczniów. Pracuję projektowo, innowacyjnie oraz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Szukam ciekawych i interesujących rozwiązań w nauczaniu matematyki.

więcej

Dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG

Dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG

Dyrektor Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej, biolog, pasjonatka projektowania procesów uczenia się za pomocą niestandardowych metod i narzędzi. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej ze studentami i nauczycielami. Jej pasją jest uczenie, które rozumie jako organizację przestrzeni edukacyjnej realizującej potrzeby każdego ze studentów. Projektując środowisko uczenia się bazuje na filozofii organizacji turkusowych, co studentom pomaga się rozwijać i daje im przestrzeń dla kreatywności. Tworzy narzędzia edukacyjne wspierające proces uczenia się, współpracę, budowanie zaufania w grupie edukacyjnej i dbania o relacje. W pracy dydaktycznej wykorzystuje grywalizację od 2013 roku, czyli system oparty na rozpoznaniu indywidualnych potrzeb edukacyjnych studentów i oferujące każdemu z nich obranie własnej ścieżki samorozwoju w ramach poszczególnych kursów.

Jest pomysłodawczynią i organizatorką cyklu ogólnopolskich Konferencji Dydaktyki Akademickich „Ideatorium” na Uniwersytecie Gdańskim (od 2014 r.). Jest ekspertką w międzynarodowym projekcie Erasmus Plus „INDOPED - aktywne metody nauczania w indonezyjskich uczelniach wyższych” (2015-2018). Odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej (2016 r.). Laureatka nagrody "Nauczyciel Roku" im. Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego (2019 r.). Czterokrotna beneficjentka Funduszu Innowacji Dydaktycznych na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2020 roku tworzy nową jednostkę wspierająca nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej, Centrum Nowoczesnej Edukacji. www.cne.pg.edu.pl

więcej

Maria Romanowska - zdjęcie

Maria Romanowska

Dyplomowana nauczycielka matematyki z wieloletnim stażem pracy w II Liceum Ogólnokształcącym w Opolu, Honorowy Profesor Oświaty, konsultant Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. Jest współautorką wielu zbiorów zadań z matematyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Jest również wychowawcą wielu laureatów i finalistów Olimpiad Matematycznych, a jej uczniowie zdobywają wysokie lokaty w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach matematycznych, a także osiągają bardzo dobre wyniki na egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W okresie zdalnego nauczania opracowała wspólnie z kolegą arkusze maturalne online na poziomie podstawowym i rozszerzonym, które dostępne są na platformie matematycznej. Opracowuje również próbne egzaminy maturalne i próbne egzaminy dla ósmoklasistów oraz diagnozy.

więcej

TRANSMISJA

Kongres odbędzie się w formie transmisji na żywo na platformie ClickMeeting, z możliwością obejrzenia go w późniejszym terminie. W celu dołączenia do transmisji należy otworzyć link znajdujący się poniżej. Następnie podać IMIĘ, EMAIL (podany podczas rejestracji na kongres) oraz TOKEN otrzymany w wiadomości email.

Wiadomości z TOKENAMI czyli indywidualnymi kodami dostepu będą rozsyłane w ostatnim tygodniu przed Kongresem. Prosimy oczekiwać wiadomości z adresu Dariusz Kulma <no-reply@clickmeeting.com>
Z uwagi na to, że wiadomości rozsyłane są automatycznie, prosimy o sprawdzenie również folderu SPAM.


LINK DO TRANSMISJI

W przypadku problemów z dołączeniem, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami 51-77777-51, 789-323-431 lub poprzez wysłanie wiadomości na adres elitmat@elitmat.plWszystkie materiały oraz nagrania z III Ogólnopolski kongres innowacyjnych nauczycieli matematyki Online dostępne są pod adresem:

LINK DO MATERIAŁÓW

PROGRAM

sobota
06 listopada 2021
od 10:00 do 15:30

Program oraz tematy wykładów zostaną podane już wkrótce.

sobota
06 listopada 2021
od 10:00 do 15:30

Tematy wykładów

Szczegółowy program podamy już wkrótce

sobota
06 listopada 2021
od 10:00 do 15:30

REJESTRACJA

Rejestracja zakończyła się 06-11-2021 .
Zapraszam do udziału w kolejnych konferencjach.

KONTAKT

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami:

ELITMAT
elitmat@elitmat.pl
51-77777-51
Dane do przelewu

Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT Dariusz Kulma
Okrzei 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Nr konta bankowego: 56 1050 1894 1000 0023 0996 6253