„VIII Ogólnopolski Kongres Innowacyjnych Nauczycieli Matematyki Online”

Do udziału w Kongresie zapraszamy nauczycieli matematyki ze wszystkich etapów edukacyjnych, jak i pozostałe osoby nieuczące w szkołach.

Howard G. Hendricks powiedział „Dobre nauczanie jest więcej sztuką niż nauką.” Wyjątkowi i charyzmatyczni goście oraz ogromna dawka wiedzy, którą chcą się podzielić w swoich wykładach, pozwoli nam – nauczycielom – dalej się rozwijać i szukać nowych rozwiązań, które uczynią naszą pracę jeszcze bardziej skuteczną i satysfakcjonującą.

Polecam serdecznie wszystkim ten Kongres – Dariusz Kulma

Dariusz Kulma

PRELEGENCI

Naszą pasją jest matematyka!


Dariusz Kulma

mgr Dariusz Kulma

Nauczyciel matematyki, ale przede wszystkim pasjonat nauczania. Od początku swojej pracy kieruje się zasadą, że bycie nauczycielem, to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim całokształt działań wychowawczych. Nie jest ważne CZEGO uczysz, ale JAK uczysz. To podejście od wielu lat przekłada się na podejmowane przez niego inicjatywy w zakresie edukacji. Był za to wielokrotnie nagradzany. Wyjątkowym osiągnięciem był tytuł Nauczyciela Roku 2008 uzyskany w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez „Głos Nauczycielski” pod patronatem MEN. Autor zbiorów zadań „Kwadratolandia” oraz serii książek dla maturzystów- „Jak zdać maturę z matematyki?”, które cieszą się dużą popularnością wśród nauczycieli i uczniów.

więcej

Tomasz Szwed

dr Tomasz Szwed

Nauczyciel matematyki z Raciborza, wykładowca, doktor nauk społecznych, członek Zarządu Głównego SNM, a przede wszystkim pasjonat nauczania. Ciągle poszukuje nowych form dotarcia do uczniów, a także innowacyjnych metod pracy, aby uczyć jak najbardziej skutecznie. Dzięki temu zyskuje rzesze wdzięcznych uczniów, którzy zrozumieli i polubili ten przedmiot. Jest współautorem próbnych arkuszy maturalnych oraz podręczników do matematyki wydawnictwa Oficyny Edukacyjnej Krzysztof Pazdro. Jest prelegentem na wielu konferencjach dla nauczycieli w całym kraju, gdzie dzieli się swoimi doświadczeniami, inspirując tym samym innych.

więcej

Robert Baca

Robert Baca

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach na kierunku matematyka i specjalnościach: finansowa i nauczycielska. Nauczyciel mianowany w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 61 Pro Futuro w Blizne Łaszczyńskiego. Laureat nagrody „Kreatywny nauczyciel, pedagog, wychowawca”. Wyróżnienie w konkursie na scenariusze lekcji kształtujące kompetencje przyszłości organizowanym przez Fundacje LifeSkills. Laureat w konkursie "Kierunek innowacja" organizowanym przez MEN. Prelegent na konferencjach i kongresach ogólnopolskich dla nauczycieli matematyki. Prowadzący szkolenia z metodyki nauczania matematyki oraz z wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu dla MSCD, ODN i SNM. Autor artykułów dla czasopisma "Matematyka dla nauczycieli".

Jako nauczyciel na pierwszym miejscu stawiam ucznia i jego potrzeby. Dostrzegam trudności i pomagam w ich pokonaniu. Współpracuję z rodzicami w celu szukania najlepszych rozwiązań dla moich uczniów. Pracuję projektowo, innowacyjnie oraz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Szukam ciekawych i interesujących rozwiązań w nauczaniu matematyki.

więcej

Adam Makowski

Adam Makowski

Nauczyciel matematyki w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu. Jego zawodową misją jest popularyzowanie matematyki i podnoszenie efektów kształcenia matematycznego. Realizację tych działań ułatwia mu pełnienie funkcji wiceprezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz członka Zarządu TUWiNM (organizator Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” w Polsce). Poza matematyką, jego pasją są góry - latem zdobywa górskie szczyty, zimą szusuje na nartach.

więcej

Mariola Dąbek-Nagacz

Mariola Dąbek-Nagacz

Nauczycielka dyplomowana, doradca metodyczny dla nauczycieli matematyki, nieustannie poszukująca alternatywnych metod nauczania oraz nowych rozwiązań dydaktycznych; w nauczaniu wykorzystuje narzędzia IT w tym rozwiązania chmurowe; w swojej pracy stawia przede wszystkim na pozytywne relacje z uczniami, stara się dostrzegać potrzeby uczniów; egzaminator egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego z matematyki; koordynator projektów realizowanych ze środków EFS (Erasmus, POWER, RPO); członek SNM; trener wspomagania oświaty oraz trener w oświacie i zarządzaniu; pomysłodawca i współorganizator międzypowiatowego konkursu „Matematyczna Mini Matura”

więcej

Joanna Świercz

Joanna Świercz

Certyfikowana trenerka, nauczycielka matematyki w szkole podstawowej, konsultantka ds. nauczycieli matematyki Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, członkini Zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, członkini grupy Superbelfrzy. Autorka wielu publikacji książkowych dotyczących m.in. stosowania metod aktywizujących na lekcjach matematyki. Prowadzi bloga www.matmainaczej.pl i fanpage o tej samej nazwie.

więcej

Małgorzata Zakrzewska

PROWADZĄCA

mgr Małgorzata Zakrzewska

Dyrektor Firmy Edukacyjno-Wydawniczej ELITMAT, od kilkunastu lat zaangażowana w wiele projektów edukacyjnych, w tym m.in. Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży, projekt „Matematyka Innego Wymiaru” czy „E-laboratorium matematyczne”. Od kilku lat organizuje konferencje dla nauczycieli, zarówno w formie stacjonarnej jak i online - w tym Kongresy Innowacyjnych Nauczycieli Matematyki. Od dwóch lat koordynuje projekty MATura+ oraz MATma2. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Ścieżki Nieskończoności”, organizującego coroczne wakacyjne wyjazdy dla młodzieży oraz festiwale muzyczne. Redaguje serię książek „Jak zdać maturę z matematyki?”.

więcej

ORGANIZATOR

ELITMAT

Firma Edukacyjno-Wydawnicza
Elitmat

PARTNERZY

>Oficyna Edukacyjna - Krzysztof Pazdro

Oficyna Edukacyjna - Krzysztof Pazdro

Wydawnictwo Nowik

Wydawnictwo Nowik

Miesięcznik Astronomia

Miesięcznik Astronomia

Jeśli chcesz poprawić skuteczność nauczania, stosując nowoczesne techniki dydaktyczne

Jeśli chcesz, by Twoje lekcje - tradycyjne lub online, były dla uczniów edukacyjną przygodą

Jeśli chcesz wdrożyć w swojej klasie hasło: DOBRA RELACJA TO SKUTECZNA MOTYWACJA

Jeśli chcesz, by Twoi uczniowie uczyli się efektywniej i na dłużej zapamiętywali poznane treści

Jeśli chcesz lepiej przygotować swoich uczniów do egzaminów

CO JESZCZE ZYSKUJESZ:

Zaświadczenie

Imienne zaświadczenie o udziale w Kongresie

Nagranie

Dostęp do nagrania webinaru

Oferta specjalna

Specjalną ofertę rabatową od naszych partnerów

faktura

Możliwość wystawienia na szkołę faktury z terminem płatności

PROGRAM

sobota
16 marca 2024
od 09:30 do 16:00

 • Od 9:30 - Rozpoczęcie transmisji online

 • 10:00 - Rozpoczęcie Kongresu

 • 10:15 - Wykład: Wpływ ruchu na mózg i uczenie się… nie tylko matematyki.

  Prowadzi DARIUSZ KULMA
  (Firma Edukacyjno – Wydawnicza ELITMAT, Jak zdać maturę z matematyki).

  Wiemy, że ruch i aktywność fizyczna wpływa na zdrowie, ale czy wiemy, jak działa konkretnie na mózg i poprawę uczenia się? Okazuje się, że ten związek jest nierozerwalny, ponieważ zbyt mała ilość ruchu powoduje, że nasze neurony nie są chociażby dobrze odżywione, a hipokamp nie będzie działał tak jak powinien. Warto spojrzeć na te aspekty właśnie w kontekście jeszcze skuteczniejszego uczenia matematyki.

 • 10:50 - Prezentacja wydawnictwa Elitmat - specjalna oferta dla uczestników Kongresu

 • 11:00 - przerwa

 • 11:10 - Wykład: Kilka dobrych informacji o dobru w nauczaniu matematyki i o koncepcji motywacji Peps Mccrea

  Część 1:
  Prowadzi: dr Tomasz Szwed
  Ignacy Paderewski i Peps Maccrea. Czego mogą nauczyć nas Ci dwaj mężczyźni? Oczywiście w sprawach dotyczących dobrego nauczania matematyki. Podczas mojego wystąpienia dam wiele do myślenia. Będzie merytorycznie i niezwykle wzruszająco. Zapraszam.
  Część 2:
  Prowadzi: Paulina Czernik, Martyna Hałat, Bianka Korbel, Beata Sowa
  Zespół Badawczy Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu
  Raport skrócony z badań: Trendy w edukacji matematycznej
  Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • 12:00 - Prezentacja Oficyny Edukacyjnej Krzysztof Pazdro - specjalna oferta dla uczestników Kongresu

 • 12:10 - przerwa

 • 12:20 - Wykład: Cztery razy po dwa razy - o sprawdzaniu wiedzy.

  Prowadzi Robert Baca

  Innowacyjne podejście do sprawdzania wiedzy uczniów poprzez wprowadzania systemu pisania sprawdzianów z matematyki. Wspomaganie ucznia w zapamietywaniu wiedzy zdobytej na lekcji, wykorzystanie najnowszejwiedzy z neurodydaktyki, crashtesty i zdrowe podejście do pracy domowej.

 • 13:00 - Prezentacja wydawnictwa Elitmat - "Crash Testy"

 • 13:10 - przerwa

 • 13:20 - Wykład: Siła i potencjał lekcji powtórzeniowych i utrwalających.

  Prowadzi Joanna Świercz

  Rolą lekcji powtórzeniowych nie powinno być jedynie powtarzanie i utrwalanie materiału. Są doskonałym narzędziem do podnoszenia motywacji oraz samooceny u uczniów. Są również doskonałą okazją do wykorzystania naturalnego środowiska ucznia czyli ruchu i zabawy. A może podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej i wykorzystać uczenie rówieśnicze i dostosować poziom do umiejętności uczniów. Pokaże kilka moich sposobów na lekcje powtórzeniowe.

 • 13:50 - Prezentacja wydawnictwa Nowik - specjalna oferta dla uczestników Kongresu

 • 14:00 - przerwa

 • 14:10 - Wykład: UCZYMY, żeby oceniać, czy OCENIAMY, żeby uczyć?

  Ocenianie wspierające i doceniające: Praktyki na rzecz skutecznej edukacji

  Prowadzi Mariola Dąbek-Nagacz

  Wystąpienie poświęcone innowacyjnym strategiom oceniania, które stawiają na pierwszym miejscu dobrostan uczniów i skuteczność procesu edukacyjnego. Uczestnicy dowiedzą się, jak bieżące ocenianie może wpływać na motywację i zaangażowanie uczniów, a także jakie cele edukacyjne są z nim związane.

  Podczas spotkania zostaną przedstawione metody i formy pracy na lekcji, które aktywizują uczniów i promują pozytywne podejście do nauki. Omówione zostaną praktyczne przykłady oceniania wspierającego i doceniającego, które nie tylko motywują uczniów do nauki, ale także budują ich samoocenę i poczucie własnej wartości, wpływają na relacje między uczniem a nauczycielem, co przekłada się na budowanie zdrowego środowiska edukacyjnego w klasie, w którym każdy uczeń może osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości i oczekiwań.

  Znaczącym elementem wystąpienia będzie prezentacja wyników badań oraz opinii uczniów na temat oceniania wspierającego i doceniającego.

 • 14:55 - Prezentacja Miesięcznika "Astronomia"

 • 15:05 - przerwa

 • 15:15 - Wykład: Kuferek matematyczny - jak zainteresować ucznia matematyką.

  Prowadzi Adam Makowski

  Podczas wykładu uczestnicy będą mogli poznać wiele ciekawostek ze świata matematyki i logiki, które nie są powszechnie znane. Dowiedzą się, co ciekawego skrywa ułamek 1/7 oraz liczba 153, odkryją jak duża jest liczba 2^50, ile waży milion i w jaki sposób skręca pociąg. Prowadzący przybliży również kilka paradoksów, sofizmatów i problemów logicznych. Zapraszamy, bo warto wiedzieć więcej.

 • 16:05 - Zakończenie

JAK DOŁĄCZYĆ?

Kongres odbędzie się w formie transmisji na żywo na platformie ClickMeeting, z możliwością obejrzenia go w późniejszym terminie. W celu dołączenia do spotkania należy otworzyć link znajdujący się poniżej. Następnie podać IMIĘ, EMAIL (podany podczas rejestracji na kongres) oraz TOKEN otrzymany w wiadomości mailowej.

Wiadomości z TOKENAMI, czyli indywidualnymi kodami dostępu, będą rozsyłane w ostatnim tygodniu przed Kongresem.

Prosimy oczekiwać wiadomości z adresu Dariusz Kulma <no-reply@clickmeeting.com>
Z uwagi na to, że wiadomości rozsyłane są automatycznie, prosimy o sprawdzenie również folderu SPAM.


LINK DO TRANSMISJI

W przypadku problemów z dołączeniem, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami 51-77777-51, 789-323-431 lub poprzez wysłanie wiadomości na adres konferencje@elitmat.plWszystkie materiały, zaświadczenie oraz nagrania z VIII Ogólnopolski Kongres Innowacyjnych Nauczycieli Matematyki Online dostępne są pod adresem:

LINK DO MATERIAŁÓW

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wydawnictw

W trakcie Kongresu, w godz. 09:30-15:45, będzie możliwość rozmowy ONLINE na temat produktów. W tym celu przygotujemy dla Państwa specjalne pokoje webinarowe!*


Elitmat

Wydawnictwo Elitmat

BON

100 zł

z biletem PREMIUM

ważny do 17.03.2024


Dodatkowy rabatowy

-15%

z kodem: KONGRES15

ważny do 17.03.2024

Elitmat
Astronomia

Miesięcznik Astronomia

-15%

rabatu na prenumeratę Astronomii

-20%

rabatu na wszystkie książki

ważny do 17.03.2024

Astronomia
Pazdro

Oficyna Pazdro

DODATKOWY

KOD RABATOWY

-5%

Kod: VIIIKONGRES

ważny od 16.03.2024 do 23.03.2024

Rabaty na stronie sumują się

Pazdro
Wydawnictwo Nowik

Wydawnictwo Nowik

RABAT

-31,4%

NA KSIĄŻKI WYDAWNICTWA NOWIK

nie dotyczy wyprzedaży i pakietów
ważny od 16.03.2024 do 17.03.2024

Wydawnictwo Nowik

*W sklepie na żywo może być maksymalnie 25 osób w jednym czasie (jeżeli nie możesz dołączyć do pokoju, spróbuj ponownie za chwilę). Żeby porozmawiać na żywo, zachęcamy do włączenia kamery oraz mikrofonu.

Wszyscy Nauczyciele uczestniczący w Projekcie MATura+ lub MATma2 mogą skorzystać z

DOFINANSOWANIA

50%

na udział w Kongresie*

Dofinansowanie pochodzi ze środków Firmy Edukacyjno-Wydawniczej ELITMAT

ELITMAT
Projekt MATura + Projekt MATma 2

*Aby skorzystać ze zniżki, przy rejestracji wpisz KOD, który został wysłany do każdego uczestnika projektu SMS-em lub na adres E-MAIL.

KOD ZNIŻKOWY ważny jest do wyczerpania limitu miejsc objętych dofinansowaniem (liczy się kolejność zgłoszeń)

87% miejsc jest już zajętych

KUP DOSTĘP DO NAGRAŃ

NAGRANIA Z KONGRESU

Chcę kupićKupuję nagrania

 • dostęp do nagrań z największego wydarzenia ONLINE dla Nauczycieli Matematyki
 • możliwość obejrzenia wydarzenia do dnia 30.08.2024r
 • zaświadczenie o udziale w Kongresie
 • możliwość wystawienia faktury na szkołę

Już dziś mogą Państwo zakupić dostęp do nagrań w promocyjnej cenie 99.5 zł (kwota z rabatem 50%). Nie zwlekaj, nasza promocja potrwa tylko do 2024-07-31 23:59:59

Koszt dostępu do nagrań wynosi: 199.00 zł
Cena promocyjna 99.50 zł (z rabatem 50%)
rabat obowiązuje do 31-07-2024 włącznie
Do końca promocji pozostało:
00
Dni
:
00
Godziny
:
00
Minuty
:
00
Sekundy
Dostęp do nagrań

Opłata konferencyjna zawiera m.in. materiały konferencyjne oraz poczęstunek.Kod poprawny uzyskany rabat -80% Podany kod jest niepoprawny

Jestem czynnym nauczycielem:
Dane dotyczące szkoły
W przypadku braku szkoły w powyższej liście prosimy podać jej nazwę.
Dane dotyczące miejsca zamieszkania
Miejscowosć zamieszkania
Województwo zamieszkania

Nabywca

Odbiorca / Płatnik
ZAPISUJĄC SIĘ NA KONGRES AKCEPTUJESZ WARUNKI REZYGNACJI

 • rezygnacja do 14 dni przed dniem Kongresu - uczestnikowi przysługuje zwrot całej wpłaconej kwoty
 • rezygnacja do 7 dni przed dniem Kongresu - uczestnikowi przysługuje zwrot połowy wpłaconej kwoty
 • rezygnacja w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem Kongresu uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty
kod Captch

KONTAKT

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami:

Dane do przelewu

Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT Dariusz Kulma
Okrzei 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Nr konta bankowego: 56 1050 1894 1000 0023 0996 6253