„VII Ogólnopolski Kongres Innowacyjnych Nauczycieli Matematyki Online”

Do udziału w Kongresie zapraszamy nauczycieli matematyki ze wszystkich etapów edukacyjnych, jak i pozostałe osoby nieuczące w szkołach.

Howard G. Hendricks powiedział „Dobre nauczanie jest więcej sztuką niż nauką.” Wyjątkowi i charyzmatyczni goście oraz ogromna dawka wiedzy, którą chcą się podzielić w swoich wykładach, pozwoli nam – nauczycielom – dalej się rozwijać i szukać nowych rozwiązań, które uczynią naszą pracę jeszcze bardziej skuteczną i satysfakcjonującą.

Polecam serdecznie wszystkim ten Kongres – Dariusz Kulma

Dariusz Kulma

PRELEGENCI

Naszą pasją jest matematyka!


Dariusz Kulma

mgr Dariusz Kulma

Nauczyciel matematyki, ale przede wszystkim pasjonat nauczania. Od początku swojej pracy kieruje się zasadą, że bycie nauczycielem, to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim całokształt działań wychowawczych. Nie jest ważne CZEGO uczysz, ale JAK uczysz. To podejście od wielu lat przekłada się na podejmowane przez niego inicjatywy w zakresie edukacji. Był za to wielokrotnie nagradzany. Wyjątkowym osiągnięciem był tytuł Nauczyciela Roku 2008 uzyskany w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez „Głos Nauczycielski” pod patronatem MEN. Autor zbiorów zadań „Kwadratolandia” oraz serii książek dla maturzystów- „Jak zdać maturę z matematyki?”, które cieszą się dużą popularnością wśród nauczycieli i uczniów.

więcej

Marzena Kędra

mgr Marzena Kędra

Dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu. Nauczyciel Roku 2012. Autorka programów nauczania i blisko 40 publikacji metodycznych i przewodników dla nauczycieli oraz dyrekcji szkół. Jej najnowsza książka nosi tytuł: „Cogito – szkoła z własnym obliczem”. Inicjatorka i twórczyni licznych programów edukacyjnych, konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych. Jako ekspertka współpracowała z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Centrum Kompetencji Vulcan, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Nauki oraz wieloma organizacjami pozarządowymi. Była wieloletnia Przewodnicząca Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki C. Freineta. Liderka projektu „Wielkopolska szkoła ćwiczeń Cogito”. Posiada tytuł Honorowy Profesor Oświaty, Ambasador innowacyjnych idei i praktyk pedagogicznych, Dyrektor Roku 2010.

więcej

prof. Marek Kaczmarzyk

prof. Marek Kaczmarzyk

Biolog, neurodydaktyk i memetyk. Nauczyciel, wykładowca, autor artykułów i książek z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia. Specjalista w zakresie ewolucyjnego, neurobiologicznego i memetycznego podłoża procesów uczenia się, nauczania i wychowania.

więcej

Tomasz Szwed

dr Tomasz Szwed

Nauczyciel matematyki z Raciborza, wykładowca, doktor nauk społecznych, członek Zarządu Głównego SNM, a przede wszystkim pasjonat nauczania. Ciągle poszukuje nowych form dotarcia do uczniów, a także innowacyjnych metod pracy, aby uczyć jak najbardziej skutecznie. Dzięki temu zyskuje rzesze wdzięcznych uczniów, którzy zrozumieli i polubili ten przedmiot. Jest współautorem próbnych arkuszy maturalnych oraz podręczników do matematyki wydawnictwa Oficyny Edukacyjnej Krzysztof Pazdro. Jest prelegentem na wielu konferencjach dla nauczycieli w całym kraju, gdzie dzieli się swoimi doświadczeniami, inspirując tym samym innych.

więcej

Dorota Czech-Czerniak

mgr Dorota Czech-Czerniak

Nauczycielka matematyki i informatyki w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni. Realizatorka wielu programów i projektów z obszaru programowania i interdyscyplinarnego podejścia do edukacji, m.in. Mistrzowie Kodowania, SuperKoderzy, Intel Make Tomorrow Poland, AI Schools&Academy, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Code for Green. Autorka i realizatorka innowacji pedagogicznych. Trzykrotna laureatka wyróżnienia SPRUC - Listy 100 osób szczególnie zasłużonych w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w Polsce oraz tytułu MIEE Expert. Należy do grupy innowacyjnych nauczycieli - Superbelfrzy. W swojej pracy ciągle poszukuje skutecznych metod nauczania. Entuzjastka wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji. Jej motto: najprostsze rozwiązania są najskuteczniejsze.

więcej

Mariusz Kulma

mgr Mariusz Kulma

Programista, grafik, twórca aplikacji i gier. Z zamiłowania- fotograf oraz muzyk. Posiada szeroką gamę umiejętności i zainteresowań. Jest również założycielem Apogee Games i wydawcą miesięcznika „Astronomia”. Pasjonat nowoczesnej technologii i Sztucznej Inteligencji.

więcej

Małgorzata Zakrzewska

PROWADZĄCA

mgr Małgorzata Zakrzewska

Dyrektor Firmy Edukacyjno-Wydawniczej ELITMAT, od kilkunastu lat zaangażowana w wiele projektów edukacyjnych, w tym m.in. Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży, projekt „Matematyka Innego Wymiaru” czy „E-laboratorium matematyczne”. Od kilku lat organizuje konferencje dla nauczycieli, zarówno w formie stacjonarnej jak i online - w tym Kongresy Innowacyjnych Nauczycieli Matematyki. Od dwóch lat koordynuje projekty MATura+ oraz MATma2. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Ścieżki Nieskończoności”, organizującego coroczne wakacyjne wyjazdy dla młodzieży oraz festiwale muzyczne. Redaguje serię książek „Jak zdać maturę z matematyki?”.

więcej

ORGANIZATOR

ELITMAT

Firma Edukacyjno-Wydawnicza
Elitmat

PARTNERZY

>Oficyna Edukacyjna - Krzysztof Pazdro

Oficyna Edukacyjna - Krzysztof Pazdro

Wydawnictwo Nowik

Wydawnictwo Nowik

Miesięcznik Astronomia

Miesięcznik Astronomia

Jeśli chcesz poprawić skuteczność nauczania, stosując nowoczesne techniki dydaktyczne

Jeśli chcesz, by Twoje lekcje - tradycyjne lub online, były dla uczniów edukacyjną przygodą

Jeśli chcesz wdrożyć w swojej klasie hasło: DOBRA RELACJA TO SKUTECZNA MOTYWACJA

Jeśli chcesz, by Twoi uczniowie uczyli się efektywniej i na dłużej zapamiętywali poznane treści

Jeśli chcesz lepiej przygotować swoich uczniów do egzaminów

CO JESZCZE ZYSKUJESZ:

Zaświadczenie

Imienne zaświadczenie o udziale w Kongresie

Nagranie

Dostęp do nagrania webinaru

Oferta specjalna

Specjalną ofertę rabatową od naszych partnerów

faktura

Możliwość wystawienia na szkołę faktury z terminem płatności

PROGRAM

sobota
18 listopada 2023
od 09:30 do 16:00

 • Od 9:30 - Rozpoczęcie transmisji online

 • 10:00 - Rozpoczęcie Kongresu

 • 10:15 - Wykład: „Dużo zapamiętuję z tych lekcji i jestem z tego zadowolona” – czyli o zapominaniu i zapamiętywaniu na lekcjach matematyki.

  Prowadzi DARIUSZ KULMA
  (Firma Edukacyjno – Wydawnicza ELITMAT, Jak zdać maturę z matematyki).

  Każdy z nas chciałby, aby uczniowie lepiej pamiętali zagadnienia poznane na lekcjach matematyki. Ile razy jest tak, że na jednych zajęciach widać postępy uczniów, ale na kolejnych wiedza i umiejętności gdzieś znikają? Nic w tym jednak dziwnego skoro w ciągu jednej godziny każdy z nas zapomina już ponad 40% zdobytej wiedzy. Jak temu zaradzić? Dla mnie punktem wyjścia jest krzywa zapominania, do której odnosiłem się wielokrotnie, ale w ostatnim czasie spojrzałem na nią jeszcze z innej perspektywy i swoje wnioski wdrożyłem w moją pracę z uczniami. Dzięki temu ich wyniki na egzaminach niesamowicie się poprawiły. I o tym porozmawiamy!

 • 10:50 - Prezentacja wydawnictwa Elitmat - specjalna oferta dla uczestników Kongresu

 • 11:00 - przerwa

 • 11:10 - Wykład: Jak tworzyć przestrzeń wspierającą działalność poznawczą, badawczą i samodzielność uczniów?

  Prowadzi mgr Marzena Kędra

  Podczas konferencji zaprezentuję działania, które podejmujemy w szkole Cogito, aby była ona miejscem, w którym uczennice i uczniowie dochodzą do mistrzostwa w samodzielnym uczeniu się i dokonywaniu refleksji.
 • 11:45 - Prezentacja wydawnictwa Nowik - specjalna oferta dla uczestników Kongresu

 • 11:55 - przerwa

 • 12:05 - Wykład: Fascynujący świat Sztucznej Inteligencji – edukacja nowej generacji!

  Prowadzi mgr Mariusz Kulma

  Sztuczna Inteligencja otwiera nowe horyzonty w edukacji, oferując innowacyjne rozwiązania dla uczniów i nauczycieli. Wraz z rozwojem tej technologii, edukacja nowej generacji stanie się bardziej spersonalizowana, interaktywna i angażująca, a co za tym idzie - bardziej efektywna i satysfakcjonująca. Zapraszam do przyjrzenia się możliwościom Sztucznej Inteligencji w edukacji i nie tylko.

 • 12:40 - Prezentacja Miesięcznika "Astronomia"

 • 12:50 - przerwa

 • 13:00 - Wykład: ChatGPT jako asystent nauczyciela matematyki.

  Prowadzi mgr Dorota Czech-Czerniak

  Sztuczna inteligencja stała się teraźniejszością. Na przykładzie ChatGPT przekonamy się, jak można usprawnić warsztat pracy nauczyciela matematyki. Stworzenie listy pomysłów czy inspiracji, przygotowanie zadań o danej tematyce lub o różnych poziomach trudności, kartkówki, testu czy scenariusza to tylko ułamek możliwości, jakie daje nam ChatGPT. To może być rewolucja w warsztacie pracy nauczyciela matematyki.

 • 13:35 - Prezentacja projektów MATura+ dla maturzystów oraz MATma2 dla ósmoklasistów realizowanych przez Firmę ELITMAT oraz Fundację Empiria i Wiedza

 • 13:45 - przerwa

 • 13:55 - Wykład: Matematyka pamięci.

  Prowadzi prof. Marek Kaczmarzyk

  Układ nerwowy człowieka, traktowany jako system przechowujący informacje, powinien mieć nieograniczoną pojemność bitową. Powstał on jednak do celów przetwarzania, przekazywania i modyfikowania informacji. Rosnąca złożoność dawała coraz większe możliwości w tym zakresie, aż w konsekwencji pojawiły się tak typowo ludzkie kompetencje, jak język i operacja na symbolach (matematyka). Mimo ich wyjątkowości, muszą się one jednak wpisać w neurobiologiczne fundamenty człowieka.

 • 15:10 - Prezentacja Oficyny Edukacyjnej Krzysztof Pazdro - specjalna oferta dla uczestników Kongresu

 • 15:20 - przerwa

 • 15:30 - Wykład: Od jajka aż do jabłek, czyli o ważności początków i zakończeń lekcji matematyki.

  Prowadzi dr TOMASZ SZWED

  Wystąpienie będzie poświęcone motywowaniu uczniów do uczenia się matematyki podczas lekcji. Omówię tajemniczo brzmiący model ARCS Johna Kellera i wskażę kluczowe momenty lekcji matematyki, o które warto szczególnie się zatroszczyć. A skąd tytuł wystąpienia? Starożytny Rzym i rzymskie kolacje. Oj, działo się.

 • 16:00 - Zakończenie

JAK DOŁĄCZYĆ?

Kongres odbędzie się w formie transmisji na żywo na platformie ClickMeeting, z możliwością obejrzenia go w późniejszym terminie. W celu dołączenia do spotkania należy otworzyć link znajdujący się poniżej. Następnie podać IMIĘ, EMAIL (podany podczas rejestracji na kongres) oraz TOKEN otrzymany w wiadomości mailowej.

Wiadomości z TOKENAMI, czyli indywidualnymi kodami dostępu, będą rozsyłane w ostatnim tygodniu przed Kongresem.

Prosimy oczekiwać wiadomości z adresu Dariusz Kulma <no-reply@clickmeeting.com>
Z uwagi na to, że wiadomości rozsyłane są automatycznie, prosimy o sprawdzenie również folderu SPAM.


LINK DO TRANSMISJI

W przypadku problemów z dołączeniem, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami 51-77777-51, 789-323-431 lub poprzez wysłanie wiadomości na adres konferencje@elitmat.plWszystkie materiały, zaświadczenie oraz nagrania z VII Ogólnopolski Kongres Innowacyjnych Nauczycieli Matematyki Online dostępne są pod adresem:

LINK DO MATERIAŁÓW

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wydawnictw

W trakcie Kongresu, w godz. 09:30-15:45, będzie możliwość rozmowy ONLINE na temat produktów. W tym celu przygotujemy dla Państwa specjalne pokoje webinarowe!*


Elitmat

Wydawnictwo Elitmat

BON

100 zł

z biletem PREMIUM

ważny do 19.11.2023


Dodatkowy rabatowy

-20%

z kodem: BLACK20

ważny do 19.11.2023

Elitmat
Astronomia

Miesięcznik Astronomia

-15%

rabatu na prenumeratę Astronomii

-25%

rabatu na wszystkie książki

ważny do 19.11.2023

Astronomia
Pazdro

Oficyna Pazdro

DODATKOWY

KOD RABATOWY

-5%

Kod: VIIKONGRES

ważny od 18.11.2023 do 25.11.2023

Rabaty na stronie sumują się

Pazdro
Wydawnictwo Nowik

Wydawnictwo Nowik

RABAT

-30%

NA KSIĄŻKI WYDAWNICTWA NOWIK

nie dotyczy wyprzedaży i pakietów

Wydawnictwo Nowik

*W sklepie na żywo może być maksymalnie 25 osób w jednym czasie (jeżeli nie możesz dołączyć do pokoju, spróbuj ponownie za chwilę). Żeby porozmawiać na żywo, zachęcamy do włączenia kamery oraz mikrofonu.

Wszyscy Nauczyciele uczestniczący w Projekcie MATura + lub MATma2 mogą skorzystać z

DOFINANSOWANIA

80%

na udział w Kongresie*

Dofinansowanie przekazane jest ze środków Fundacji Empiria i Wiedza powołanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Fundacja Empiria i Wiedza Bank Gospodarstwa Krajowego
Projekt MATura + Projekt MATma 2

*Aby skorzystać ze zniżki, przy rejestracji wpisz KOD, który został wysłany do każdego uczestnika projektu SMS-em lub na adres E-MAIL.

KOD ZNIŻKOWY ważny jest do wyczerpania limitu miejsc objętych dofinansowaniem (liczy się kolejność zgłoszeń)

100% miejsc jest już zajętych

KUP DOSTĘP DO NAGRAŃ

NAGRANIA Z KONGRESU

Chcę kupićKupuję nagrania

 • dostęp do nagrań z największego wydarzenia ONLINE dla Nauczycieli Matematyki
 • możliwość obejrzenia wydarzenia do dnia 30.08.2024r
 • zaświadczenie o udziale w Kongresie
 • możliwość wystawienia faktury na szkołę

Rejestracja zakończyła się 18-11-2023 .
Zapraszam do udziału w kolejnych konferencjach.

KONTAKT

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami:

Dane do przelewu

Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT Dariusz Kulma
Okrzei 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Nr konta bankowego: 56 1050 1894 1000 0023 0996 6253