O PROJEKCIE

Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT Dariusz Kulma we współpracy z Fundacją Banku Gospodarstwa Krajowego Empiria i Wiedza serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „MATura +”, w ramach którego prowadzone będzie wsparcie dla maturzystów ze szkół ponadpodstawowych województwa kujawsko-pomorskiego. Naszym celem jest wspólne działanie na rzecz jak najlepszych wyników maturalnych.


ORGANIZATORZY

ORGANIZATOR

ELITMAT

Firma Edukacyjno-Wydawnicza
Elitmat

ORGANIZATOR

Jak zdać maturę z matmatyki

Portal "Jak zdać maturę z matematyki"

Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT łączy sprawdzone metody dydaktyczne z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi i psychologicznymi w taki sposób, aby nauczanie było efektywne, nowoczesne, ale i przyjazne. Naszą misją jest EDUKACJA INNEGO WYMIARU.

Jesteśmy wydawnictwem specjalizującym się w książkach matematycznych – seria zbiorów zadań konkursowych „Kwadratolandia” oraz seria książek dla maturzystów „Jak zdać maturę z matematyki” autorstwa Dariusza Kulmy – Nauczyciela Roku 2008. W ramach swojej działalności zrealizowaliśmy kilka projektów edukacyjnych, takich jak „Matematyka Innego Wymiaru” i „Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży” - , wcześniej znane pod nazwą „Kwadratura Koła” - czy „E-laboratorium matematyczne – małymi krokami do wielkich sukcesów”. Obecnie realizujemy również ogólnopolski projekt „Jak zdać maturę z matematyki?” dla maturzystów z całego kraju, w ramach którego prowadzimy dla nich wsparcie online poprzez portal internetowy oraz fanpage. Nasze wieloletnie doświadczenia zbierane w pracy z młodzieżą zaowocowały opracowaniem autorskiego systemu nauczania matematyki z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi interaktywnych i opartego na mocnych podstawach psychologii poznawczej. Od 2007 roku prowadzimy kursy przygotowawcze dla maturzystów. Ostatnie dwa lata przyniosły również nowe wyzwania w edukacji, dlatego nauczanie matematyki z sukcesami przenieśliśmy również do świata online, organizując kursy i webinary dla zdających egzamin dojrzałości, w tym Wielkie Lekcje, w których jednocześnie bierze udział nawet 1000 uczniów z całego kraju.

zobacz więcej

SPONSOR STRATEGICZNY
WSPÓŁORGANIZATOR

ELITMAT

Fundacja Empiria i Wiedza

PARTNER

ELITMAT

Bank Gospodarstwa Krajowego

Fundacja Empiria i Wiedza została powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego aby budować i rozwijać potencjał Polskiego Kapitału Społecznego i budować lepszą przyszłość Polski poprzez inwestowanie w edukację, w oparciu o równe szanse w dostępie do niej. Działanie to jest zgodne z założeniami kultury i misji BGK, w które wpisany jest rozwój, szczególnie zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski, co wynika z troski o Polskę, świat i losy przyszłych pokoleń.

Realizacja celów fundacji, odbywa się poprzez kształcenie Polaków na wielu poziomach, począwszy od młodzieży szkolnej, poprzez studentów, a skończywszy na osobach zajmujących kluczowe stanowiska w strategicznych sektorach spółek skarbu państwa.

Wierzymy, że solidny Kapitał Społeczny, jest podstawą nowoczesnego, silnego gospodarczo państwa, liczącego się na arenie międzynarodowej. Jego kształtowanie wymaga nie tylko doskonalenia relacji społecznych, lecz także budowania kluczowych kompetencji i umiejętności współpracy.

Drogą do ich budowy jest edukacja wspierająca w rozwoju najzdolniejszych, a jednocześnie wyrównująca szanse i gwarantująca równy dostęp do wiedzy wszystkim obywatelom.

  Nasze cele realizujemy poprzez:
 • Edukację młodzieży i studentów w zakresie wiedzy ekonomicznej, finansów i bankowości;
 • Fundowanie stypendiów na prestiżowych zagranicznych uczelniach - dla kadry zarządzającej, osób pełniących strategiczne funkcje w polskich firmach oraz w spółkach skarbu państwa;
 • Propagowanie i rozpowszechnianie w przystępny sposób specjalistycznej wiedzy ekonomicznej wśród wszystkich grup społecznych;
 • Podnoszenie poziomu edukacji, promowanie i wdrażanie nowych technologii w tym zakresie;
 • Promowanie postaw etycznych i relacji społecznych wśród młodego pokolenia.

Wierzymy, że działania te przełożą się jednocześnie na umacnianie jednostkowego potencjału Polaków oraz na pozycję i rangę Polski na arenie międzynarodowej.

zobacz więcej

ETAPY PROJEKTU


1

Konferencja inauguracyjna - 14 września 2021

14.09 - konferencja inauguracyjna z udziałem dyrektorów i nauczycieli zainteresowanych przystąpieniem ich uczniów do projektu

2

Spotkanie dla maturzystów
- 22 września 2021

3

Od października do kwietnia – zajęcia dla maturzystów on-line

4

Zgłoszenia do projektu - nadal możesz się zgłosić

Jak zgłosić się do projektu?

1
Wejdź na stronę rejestracja
2
W miejscu na kod rabatowy wpisz MP245, dzięki czemu system wyzeruje Ci opłatę za kurs.
3
Po dokonaniu rejestracji skontaktujemy się z Tobą w celu weryfikacji zapisu i podamy Ci wszystkie niezbędne dane dostępu do kursu.
5

Spotkania dla nauczycieli

W trakcie roku szkolnego planowane są dwa dodatkowe spotkania integracyjno–szkoleniowe dla nauczycieli

6

Wyjazd integracyjny

Na zakończenie projektu 20 uczniów, którzy wykażą się największym zaangażowaniem i osiągną największy postęp, zostanie nagrodzonych wspólnym wyjazdem integracyjnym.

info-icon

Całoroczny kurs do matury z matematyki na poziomie podstawowym

info-icon

Dla uczniów z liceów i techników województwa kujawsko-pomorskiego

info-icon

Nagrody dla uczniów z największymi postępami

info-icon

Lekcje z Dariuszem Kulmą – Nauczycielem Roku 2008 i autorem serii książek „Jak zdać maturę z matematyki”

info-icon

Dodatkowe materiały dydaktyczne dla nauczycieli

info-icon

Szkolenia dla nauczycieli

info-icon

Udział bezpłatny

info-icon

Wykład motywacyjny dla maturzystów

info-icon

Wyjazd integracyjny dla 20 najbardziej zaangażowanych uczniów

KURS DO MATURY

Mapa

W ramach projektu maturzyści z liceów i techników województwa kujawsko-pomorskiego biorą udział w zajęciach do matury on-line.

Ty też możesz do nich dołączyć!

W ciągu całego roku szkolnego uczniowie bezpłatnie biorą udział w kursie maturalnym na poziomie podstawowym prowadzonym przez Dariusza Kulmę – Nauczyciela Roku 2008 i autora serii książek „Jak zdać maturę z matematyki?”.

ikona

Forma
zajęć

Zajęcia zdalne
(on-line)

ikona

Liczba
spotkań

2 razy w tygodniu,
godziny
popołudniowe

ikona

Liczba
godzin

106 godzin
od października
do kwietnia

ikona

Uczestnicy

W projekcie
może wziąć udział 200 maturzystów

ikona

Koszt

Udział w projekcie
jest bezpłatny

Dowiedz się więcej o prowadzonym przez nas kursie do matury z matematyki na poziomie podstawowym i zapisz się, aby bezpłatnie brać udział w zajęciach:

Jeśli chcesz dołączyć do kursu w tym momencie, to nic nie stracisz. Sprawdź harmonogram poniżej.

Do zajęć, które już się odbyły, otrzymasz nagranie, a w kolejnych będziesz brać udział na żywo.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI INAUGURACYJNEJ

Nasze zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy w stronę dyrektorów oraz nauczycieli, którzy są zainteresowani przystąpieniem do projektu i zgłoszeniem swoich maturzystów do udziału w dodatkowych bezpłatnych zajęciach on-line.

Chcielibyśmy spotkać się z Państwem osobiście, by móc przedstawić założenia projektu oraz zaprosić do udziału. Dodatkowo w ramach konferencji odbędą się dwa wykłady szkoleniowe dla nauczycieli matematyki, dlatego tym bardziej zachęcamy do udziału.

Jeśli są już Państwo zdecydowani na udział w projekcie, to zgłaszając swój udział w konferencji, prosimy również od razu zaznaczyć chęć udziału w projekcie.

PROGRAM

środa
22 września 2021
od 10:00 do 14:45

 • Od 9:00 - 10:00 Podpisanie listy obecności, odbiór materiałów konferencyjnych

 • 10:00 - Rozpoczęcie konferencji, przedstawienie organizatorów projektu

 • 10:30 - Wykład "Co wpływa na skuteczne uczenie? Fakty i mity."

  Prowadzi DARIUSZ KULMA
  (Firma Edukacyjno – Wydawnicza ELITMAT, Jak zdać maturę z matematyki?).

  Podstawową potrzebą człowieka jest umiejętność uczenia się. Istnieje mnóstwo metod uczenia, ale niestety wiele z nich jest nieskutecznych albo korzyść z ich stosowania jest niska. Przeświadczenie, że, aby pamiętać, trzeba ciągle czytać, powtarzać czy trenować - jest wszechobecne, ale czy na pewno zawsze są to metody skuteczne? Podzielę się z Państwem moimi spostrzeżeniami i doświadczeniami na temat faktów i mitów uczenia oraz, co możemy zrobić lub zmienić w naszych metodach nauczania, żeby zwiększyć naszym uczniom efektywność nauki i zapamiętywania, zwłaszcza w kontekście czekającej ich matury.

 • 11:40 - przerwa kawowa

 • 12:00 - Wykład "Jak właściwie uczy się młody człowiek?"

  Prowadzi dr TOMASZ SZWED

  Powiem o procesach uczenia się uczniów w kontekście wyników najnowszych badań z zakresu pedagogiki i psychologii. Podejmę próbę opisania uniwersalnych zasad sprzyjających efektywności uczenia się. Wdrożone w życie pomogą w lepszym przygotowaniu się do matury z matematyki.

 • 13:00 - przerwa lunchowa

 • 13:50 - Przedstawienie założeń projektu, omówienie kwestii technicznych związanych z przystąpieniem do projektu i udziałem uczniów w zajęciach, odpowiedzi na pytania

 • 14:45 - Zakończenie konferencji

PROWADZĄCY

Dariusz Kulma

Dariusz Kulma

Nauczyciel matematyki, ale również, a może przede wszystkim pasjonat nauczania. Od początku swojej pracy kieruje się zasadą, że bycie nauczycielem to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim całokształt działań wychowawczych nie jest ważne czego uczysz, ale jak uczysz. To podejście od wielu lat przekłada się na wiele podejmowanych przez niego inicjatyw w zakresie edukacji, za które był wielokrotnie nagradzany, w tym w szczególności tytułem Nauczyciela Roku 2008 w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez „Głos Nauczycielski” pod patronatem MEN. Jest także autorem zbiorów zadań „Kwadratolandia” oraz serii książek dla maturzystów „Jak zdać maturę z matematyki?”.


Tomasz Szwed

dr Tomasz Szwed

Nauczyciel matematyki z Raciborza, pasjonat nauczania, który ciągle poszukuje nowych metod pracy, a przede wszystkim form dotarcia do uczniów i skutecznej nauki, dzięki czemu zyskuje rzesze wdzięcznych uczniów, którzy wreszcie zrozumieli i polubili ten przedmiot. Jest współautorem próbnych arkuszy maturalnych oraz podręczników do matematyki wydawnictwa Oficyny Edukacyjnej K. Pazdro. Jest prelegentem na wielu konferencjach dla nauczycieli w całym kraju, gdzie dzieli się swoimi doświadczeniami, inspirując tym samym innych.

DOŁĄCZ DO
TEGOROCZNEGO PROJEKTU
(2021/2022)

1
Wejdź na stronę rejestracja
2
W miejscu na kod rabatowy wpisz MP245, dzięki czemu system wyzeruje Ci opłatę za kurs.
3
Po dokonaniu rejestracji skontaktujemy się z Tobą w celu weryfikacji zapisu i podamy Ci wszystkie niezbędne dane dostępu do kursu.

ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU
NA ROK 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 planujemy kolejne projekty dla uczniów i nauczycieli. Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem, to poprosimy o uzupełnienie wstępnej ankiety i zgłoszenie chęci udziału. Nie jest to ostateczna deklaracja, ale dzięki temu w pierwszej kolejności będziemy Państwa informować o naszych działaniach.

W roku szkolnym 2022/2023 planujemy:

projekt MATura+, w ramach którego planowany jest całoroczny kurs online dla maturzystów oraz szkolenia dla nauczycieli (dotyczy województw: kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie)
projekt dla ósmoklasistów, w ramach którego planowany jest całoroczny kurs online dla uczniów przed egzaminem oraz szkolenia dla nauczycieli
cykl szkoleń dla nauczycieli w ciągu całego roku szkolnego

KONTAKT

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami:

ELITMAT
elitmat@elitmat.pl
51-77777-51
Dane do przelewu

Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT Dariusz Kulma
Okrzei 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Nr konta bankowego: 56 1050 1894 1000 0023 0996 6253