_O projekcie

projekt

MATma2 to projekt, którego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych z matematyki uczniów klas maturalnych z wybranych województw. Planowany projekt jest kontynuacją działań, które rozpoczęliśmy w roku szkolnym 2021/2022 na grupie 300 maturzystów z województwa kujawsko-pomorskiego. Sukces tego pilotażu zaowocował rozszerzeniem projektu w kolejnym roku szkolnym, w którym wsparciem objęliśmy 1000 maturzystów oraz 800 ósmoklasistów z czterech województw, w kolejnym roku szkolnym znów poszerzyliśmy działania o dwa kolejne województwa i łącznie 2000 maturzystów oraz 900 ósmoklasistów mogło skorzystać z dodatkowego wsparcia. Przed nami kolejny rok szkolny i znów coraz szerszy zakres działań.

W roku szkolnym 2024/2025 do udziału w projektach możemy zaprosić aż 2200 maturzystów i 1100 ósmoklasistów z 7 województw.

Wspólnie działamy na rzecz podwyższenia wyników wśród młodzieży poprzez całoroczne darmowe kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. W tym zakresie współpracujemy z nauczycielami danych uczniów, prowadząc dla nich dodatkowe szkolenia, ponieważ zależy nam, żebyśmy byli dla nich wsparciem i uzupełnieniem zajęć szkolnych. Projekt ma charakter niekomercyjny, a uczestnicy otrzymują 100% dofinansowanie ze strony Fundacji Empiria i Wiedza.

Jeśli jesteś zainteresowany projektem MATura+ dla maturzystów, to zapraszamy.

TUTAJ

_Organizatorzy

ORGANIZATOR

ELITMAT

ORGANIZATOR

Jak zdać maturę z matematyki

Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT łączy sprawdzone metody dydaktyczne z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi i psychologicznymi w taki sposób, aby nauczanie było efektywne, nowoczesne, ale i przyjazne. Naszą misją jest EDUKACJA INNEGO WYMIARU.

Jesteśmy wydawnictwem specjalizującym się w książkach matematycznych – seria zbiorów zadań konkursowych „Kwadratolandia” oraz seria książek dla maturzystów „Jak zdać maturę z matematyki” autorstwa Dariusza Kulmy – Nauczyciela Roku 2008. W ramach swojej działalności zrealizowaliśmy kilka projektów edukacyjnych, takich jak „Matematyka Innego Wymiaru” i „Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży” - , wcześniej znane pod nazwą „Kwadratura Koła” - czy „E-laboratorium matematyczne – małymi krokami do wielkich sukcesów”. Obecnie realizujemy również ogólnopolski projekt „Jak zdać maturę z matematyki?” dla maturzystów z całego kraju, w ramach którego prowadzimy dla nich wsparcie online poprzez portal internetowy oraz fanpage. Nasze wieloletnie doświadczenia zbierane w pracy z młodzieżą zaowocowały opracowaniem autorskiego systemu nauczania matematyki z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi interaktywnych i opartego na mocnych podstawach psychologii poznawczej. Od 2007 roku prowadzimy kursy przygotowawcze dla maturzystów. Ostatnie dwa lata przyniosły również nowe wyzwania w edukacji, dlatego nauczanie matematyki z sukcesami przenieśliśmy również do świata online, organizując kursy i webinary dla zdających egzamin dojrzałości, w tym Wielkie Lekcje, w których jednocześnie bierze udział nawet 1000 uczniów z całego kraju.


zobacz więcej

PARTNER STRATEGICZNY
WSPÓŁORGANIZATOR

Fundacja Empiria i Wiedza

PARTNER

Bank Gospodarstwa Krajowego

Fundacja Empiria i Wiedza została powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego aby budować i rozwijać potencjał Polskiego Kapitału Społecznego i budować lepszą przyszłość Polski poprzez inwestowanie w edukację, w oparciu o równe szanse w dostępie do niej. Działanie to jest zgodne z założeniami kultury i misji BGK, w które wpisany jest rozwój, szczególnie zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski, co wynika z troski o Polskę, świat i losy przyszłych pokoleń.

Realizacja celów fundacji, odbywa się poprzez kształcenie Polaków na wielu poziomach, począwszy od młodzieży szkolnej, poprzez studentów, a skończywszy na osobach zajmujących kluczowe stanowiska w strategicznych sektorach spółek skarbu państwa.

Wierzymy, że solidny Kapitał Społeczny, jest podstawą nowoczesnego, silnego gospodarczo państwa, liczącego się na arenie międzynarodowej. Jego kształtowanie wymaga nie tylko doskonalenia relacji społecznych, lecz także budowania kluczowych kompetencji i umiejętności współpracy.

Drogą do ich budowy jest edukacja wspierająca w rozwoju najzdolniejszych, a jednocześnie wyrównująca szanse i gwarantująca równy dostęp do wiedzy wszystkim obywatelom.

    Nasze cele realizujemy poprzez:
  • Edukację młodzieży i studentów w zakresie wiedzy ekonomicznej, finansów i bankowości;
  • Fundowanie stypendiów na prestiżowych zagranicznych uczelniach - dla kadry zarządzającej, osób pełniących strategiczne funkcje w polskich firmach oraz w spółkach skarbu państwa;
  • Propagowanie i rozpowszechnianie w przystępny sposób specjalistycznej wiedzy ekonomicznej wśród wszystkich grup społecznych;
  • Podnoszenie poziomu edukacji, promowanie i wdrażanie nowych technologii w tym zakresie;
  • Promowanie postaw etycznych i relacji społecznych wśród młodego pokolenia.

Wierzymy, że działania te przełożą się jednocześnie na umacnianie jednostkowego potencjału Polaków oraz na pozycję i rangę Polski na arenie międzynarodowej.


zobacz więcej

_Etapy projektu


1
Konferencje inaugurujące projekt w poszczególnych województwach

03.06.2024

Wrocław | Dolnośląska Konferencja Nauczycieli Matematyki - inaugurująca projekty MATura+ oraz MATma2 na rok 2024/2025.

10.06.2024

POZNAŃ | Wielkopolska Konferencja Nauczycieli Matematyki - inaugurująca projekty MATura+ oraz MATma2 na rok 2024/2025.

11.06.2024

SZCZECIN | Zachodniopomorska Konferencja Nauczycieli Matematyki - inaugurująca projekty MATura+ oraz MATma2 na rok 2024/2025.

14.06.2024

GIŻYCKO | Warmińsko-Mazurska Konferencja Nauczycieli Matematyki - inaugurująca projekty MATura+ oraz MATma2 na rok 2024/2025.

1

Rekrutacja nauczycieli i uczniów

Jak zgłosić się do projektu?

1
Pierwszego zgłoszenia dokonuje nauczyciel, zgłaszając w pierwszej kolejności swoją chęć udziału w projekcie, uzupełniając formularz REJESTRACYJNY REJESTRACYJNY
2
Nauczyciel otrzymuje wiadomość e-mail z indywidualnym kodem, który należy przekazać swoim uczniom.
3
Uczniowie rejestrują się na kurs on-line tutaj REJESTRACJA , używając kodu, który otrzymali od swojego nauczyciela. Dzięki temu uczniowie uzyskają bezpłatny udział w kursie i zostaną „połączeni” ze swoim nauczycielem. Zobacz regulamin projektu: REGULAMIN
2

Spotkania motywacyjne dla uczniów zakwalifikowanych do projektu – odbędą się w formie spotkań na żywo w poszczególnych województwach we wrześniu 2024

3

Od października do maja – zajęcia dla ósmoklasistów on-line

4

Szkolenia dla nauczycieli

W projekcie planowane są dodatkowe szkolenia dla nauczycieli (w formie stacjonarnej i online). Nauczyciele otrzymają również dostęp do materiałów dydaktycznych w formie interaktywnych kart pracy.

Dowiedz się więcej o projekcie.

info-icon

Całoroczny kurs do egzaminu ósmoklasisty z matematyki

info-icon

Dla uczniów z 7 województw

info-icon

Kurs online z dostępem do zajęć na żywo oraz w formie nagrań

info-icon

Lekcje z Robertem Bacą – nauczycielem z ogromną pasją do nauczania matematyki

info-icon

Dodatkowe materiały dydaktyczne dla nauczycieli

info-icon

Szkolenia dla nauczycieli

info-icon

Udział bezpłatny

info-icon

Wykłady motywacyjne dla ósmoklasistów

info-icon

Skuteczność zajęć potwierdzona wynikami uczniów poprzednich edycji

_Kurs do egzaminu ósmoklasisty

Mapa

W ramach projektu uczniowie wezmą udział w całorocznym kursie z on-line z matematyki przygotowującym do egzaminu ósmoklasisty.

Mapa
ikona

Forma
zajęć

Zajęcia zdalne
(on-line)

ikona

Liczba
spotkań

raz w tygodniu,
godziny
popołudniowe
+ wybrane
soboty

ikona

Liczba
godzin

71 godzin
od października
do maja

ikona

Uczestnicy

W projekcie
może wziąć udział 1100 ósmoklasistów

ikona

Koszt

Udział w projekcie
jest bezpłatny

Dowiedz się więcej o prowadzonym przez nas kursie do egzaminu ósmoklasisty z matematyki:

_Prowadzący

Robert Baca

Robert Baca

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach na kierunku matematyka i specjalnościach: finansowa i nauczycielska. Nauczyciel mianowany w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 61 Pro Futuro w Blizne Łaszczyńskiego. Laureat nagrody „Kreatywny nauczyciel, pedagog, wychowawca”. Wyróżnienie w konkursie na scenariusze lekcji kształtujące kompetencje przyszłości organizowanym przez Fundacje LifeSkills. Laureat w konkursie "Kierunek innowacja" organizowanym przez MEN. Prelegent na konferencjach i kongresach ogólnopolskich dla nauczycieli matematyki. Prowadzący szkolenia z metodyki nauczania matematyki oraz z wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu dla MSCD, ODN i SNM. Autor artykułów dla czasopisma "Matematyka dla nauczycieli".

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA NAUCZYCIELI DO EDYCJI 2024/2025


Jestem czynnym nauczycielem:
Dane dotyczące szkoły
W przypadku braku szkoły w powyższej liście prosimy podać jej nazwę.
Dane dotyczące miejsca zamieszkania
Miejscowosć zamieszkania
Województwo zamieszkania

Nabywca

Odbiorca / Płatnik


kod Captch


_Kontakt

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami:

ELITMAT
elitmat@elitmat.pl
51-77777-51
Dane do przelewu

Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT Dariusz Kulma
Okrzei 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Nr konta bankowego: 70 1050 1894 1000 0098 0984 4690