O KONFERENCJI

Do udziału w Konferencji zapraszamy nauczycieli matematyki ze wszystkich etapów edukacyjnych, jak i pozostałe osoby nie uczące w szkołach.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pisemne zaświadczenia o udziale w Konferencji.

ORGANIZATORZY

ELITMAT

Firma Edukacyjno-Wydawnicza
Elitmat

MODN

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Ewa Ładna, Tomasz Wierzchowski

Doradcy metodyczni w zakresie matematyki - Ewa Ładna, Tomasz Wierzchowski

GWO

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

PORE

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji

SNM

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki
Koło Pomorskie


W czasie konferencji zapraszamy również do stoisk wydawnictw, gdzie będą Państwo mogli nabyć artykuły z ich asortymentu.


Elitmat

Firma Edukacyjno – Wydawnicza ELITMAT, Jak zdać maturę z matematyki

GWO

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe


Stoisko

PROWADZĄCY

Naszą pasją jest matematyka!


Ireneusz Dzida

Ireneusz Dzida

Ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. W przeszłości nauczyciel matematyki, wykładowca Instytutu Kształcenia Podyplomowego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, trener Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych w Warszawie, współpracownik Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

więcej

Dariusz Kulma

Dariusz Kulma

Nauczyciel matematyki, ale również, a może przede wszystkim pasjonat nauczania. Od początku swojej pracy kieruje się zasadą, że bycie nauczycielem to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim całokształt działań wychowawczych, nie jest ważne czego uczysz, ale jak uczysz. To podejście od wielu lat przekłada się na wiele inicjatyw podejmowanych przez niego w zakresie edukacji, za które był wielokrotnie nagradzany, w tym w szczególności tytułem Nauczyciela Roku 2008 w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez „Głos Nauczycielski” pod patronatem MEN. Jest także autorem zbiorów zadań „Kwadratolandia” oraz serii książek dla maturzystów „Jak zdać maturę z matematyki”.

więcej

Rajmund Stasiewicz

Rajmund Stasiewicz

Wykładowca Politechniki Białostockiej, członek Centrum Popularyzacji Matematyki Signum, SEM, SNM i PTM

więcej

Marzenna Grochowalska

Marzenna Grochowalska

Autorka licznych publikacji do serii Matematyka z plusem oraz scenariuszy warsztatów w Gdańskim Wydawnictwie Oświatowym. Pracowała w zespole badawczym Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Współpracowała z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Zdobyła bogate doświadczenie w pracy z uczniami Szkoły Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 1 w Giżycku oraz ze studentami Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Wyróżniona nagrodami Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i warsztaty z uczniami w ramach pracy na rzecz Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego i Pracowni Matematyki Stowarzyszenia Rozwiń się.

więcej

DOJAZD

Ze względu na duże zainteresowanie miejsce konferencji uległo zmianie.

Konferencja odbywa się w:
Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku
Grunwaldzka 1
19-300 Ełk


PROGRAM

poniedziałek
28 października 2019

Tematy wykładów

REJESTRACJA

Dla osób, które zarejestrują się do 17.10.2019r. będzie zamówiony wydruk dodatkowych materiałów GWO, które otrzymają podczas konferencji.


Rejestracja zakończyła się 28-10-2019 .
Zapraszam do udziału w kolejnych konferencjach.

KONTAKT

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami:

Firma Edukacyjno – Wydawnicza ELITMAT
elitmat@elitmat.pl
51-77777-51