„Opolska Konferencja Nauczycieli Matematyki - inaugurująca projekty MATura+ oraz MATma2 na rok 2023/2024”

Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT we współpracy z Fundacją Empiria i Wiedza powołaną przy Banku Gospodarstwa Krajowego serdecznie zaprasza nauczycieli matematyki do udziału w konferencji inaugurującej dwa projekty edukacyjne zaplanowane na nowy rok szkolny 2023/2024 dla uczniów województwa opolskiego – MATura+ dla maturzystów oraz MATma2 dla ósmoklasistów.

To wyjątkowe wydarzenie, ponieważ oprócz wartościowych wykładów z zakresu nauczania matematyki, będą mogli Państwo dołączyć do projektów, w ramach których uczniowie będą mogli skorzystać z bezpłatnego całorocznego wsparcia w przygotowaniu do egzaminów, a Państwo będą mogli wziąć udział w szkoleniach i uzyskać dostęp do dodatkowych materiałów dydaktycznych. Wszystkie te działania w całości zostaną sfinansowane przez Fundację Empiria i Wiedza. Naszym celem jest wspólne działanie na rzecz jak najlepszych wyników maturalnych oraz ósmoklasistów z matematyki.

Projekty szkolne

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Projekt MATura+

Projekt MATma2

zdjęcie projektu Projekt MATura+
 1. BEZPŁATNY całoroczny kurs online do matury z matematyki na poziomie podstawowym (od października do kwietnia) - 106 godzin lekcyjnych
 2. 100% dofinansowania w wysokości 2000 zł na jednego ucznia
 3. Obejmuje 1500 osób z 6 województw
 4. Województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, opolskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie
 5. Prowadzący: Dariusz Kulma
 6. Możliwość udziału uczniów w spotkaniach motywacyjnych na żywo
 7. Szkolenia dla nauczycieli (stacjonarne i online)
 8. Dostęp do materiałów dydaktycznych w formie interaktywnych kart pracy
zdjęcie projektu MATma 2
 1. BEZPŁATNY całoroczny kurs online do egzaminu ósmoklasisty z matematyki (od października do maja) - 71 godzin lekcyjnych
 2. 100% dofinansowania w wysokości 1500 zł na jednego ucznia
 3. Obejmuje 1200 osób z 6 województw
 4. Województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, opolskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie
 5. Prowadzący: Robert Baca
 6. Możliwość udziału uczniów w spotkaniach motywacyjnych na żywo
 7. Szkolenia dla nauczycieli (stacjonarne i online)
 8. Dostęp do materiałów dydaktycznych w formie interaktywnych kart pracy

Planowane projekty są kontynuacją działań, które rozpoczęliśmy w roku szkolnym 2021/2022 na grupie 300 maturzystów z województwa kujawsko-pomorskiego. Sukces tego pilotażu zaowocował rozszerzeniem projektu w kolejnym roku szkolnym, w którym wsparciem objęliśmy 1000 maturzystów oraz 800 ósmoklasistów z czterech województw. Przed nami kolejny rok szkolny i znów coraz szerszy zakres działań. W roku szkolnym 2023/2024 do udziału w projektach możemy zaprosić aż 1500 maturzystów i 1200 ósmoklasistów z 6 województw.

Wspólnie działamy na rzecz podwyższenia wyników wśród młodzieży poprzez całoroczne darmowe kursy przygotowujące do matury oraz egzaminu ósmoklasisty z matematyki. W tym zakresie współpracujemy z nauczycielami danych uczniów, prowadząc dla nich dodatkowe szkolenia, ponieważ zależy nam, żebyśmy byli dla nich wsparciem i uzupełnieniem zajęć szkolnych. Oba projekty mają charakter niekomercyjny, a uczestnicy otrzymują 100% dofinansowanie ze strony Fundacji Empiria i Wiedza.

Do udziału w konferencjach chcemy zaprosić możliwie jak najszersze grono nauczycieli, by dotrzeć z propozycją udziału w dodatkowych zajęciach do uczniów, którzy najbardziej tego potrzebują, a często z powodów finansowych sami nie mogą sobie pozwolić na całoroczne kursy.

ORGANIZATORZY

ORGANIZATOR

ELITMAT

ORGANIZATOR

Jak zdać maturę z matematyki

Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT łączy sprawdzone metody dydaktyczne z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi i psychologicznymi w taki sposób, aby nauczanie było efektywne, nowoczesne, ale i przyjazne. Naszą misją jest EDUKACJA INNEGO WYMIARU.

Jesteśmy wydawnictwem specjalizującym się w książkach matematycznych – seria zbiorów zadań konkursowych „Kwadratolandia” oraz seria książek dla maturzystów „Jak zdać maturę z matematyki” autorstwa Dariusza Kulmy – Nauczyciela Roku 2008. W ramach swojej działalności zrealizowaliśmy kilka projektów edukacyjnych, takich jak „Matematyka Innego Wymiaru” i „Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży” - , wcześniej znane pod nazwą „Kwadratura Koła” - czy „E-laboratorium matematyczne – małymi krokami do wielkich sukcesów”. Obecnie realizujemy również ogólnopolski projekt „Jak zdać maturę z matematyki?” dla maturzystów z całego kraju, w ramach którego prowadzimy dla nich wsparcie online poprzez portal internetowy oraz fanpage. Nasze wieloletnie doświadczenia zbierane w pracy z młodzieżą zaowocowały opracowaniem autorskiego systemu nauczania matematyki z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi interaktywnych i opartego na mocnych podstawach psychologii poznawczej. Od 2007 roku prowadzimy kursy przygotowawcze dla maturzystów. Ostatnie dwa lata przyniosły również nowe wyzwania w edukacji, dlatego nauczanie matematyki z sukcesami przenieśliśmy również do świata online, organizując kursy i webinary dla zdających egzamin dojrzałości, w tym Wielkie Lekcje, w których jednocześnie bierze udział nawet 1000 uczniów z całego kraju.


zobacz więcej

PARTNER STRATEGICZNY
WSPÓŁORGANIZATOR

Fundacja Empiria i Wiedza

PARTNER

Bank Gospodarstwa Krajowego

Fundacja Empiria i Wiedza została powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego aby budować i rozwijać potencjał Polskiego Kapitału Społecznego i budować lepszą przyszłość Polski poprzez inwestowanie w edukację, w oparciu o równe szanse w dostępie do niej. Działanie to jest zgodne z założeniami kultury i misji BGK, w które wpisany jest rozwój, szczególnie zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski, co wynika z troski o Polskę, świat i losy przyszłych pokoleń.

Realizacja celów fundacji, odbywa się poprzez kształcenie Polaków na wielu poziomach, począwszy od młodzieży szkolnej, poprzez studentów, a skończywszy na osobach zajmujących kluczowe stanowiska w strategicznych sektorach spółek skarbu państwa.

Wierzymy, że solidny Kapitał Społeczny, jest podstawą nowoczesnego, silnego gospodarczo państwa, liczącego się na arenie międzynarodowej. Jego kształtowanie wymaga nie tylko doskonalenia relacji społecznych, lecz także budowania kluczowych kompetencji i umiejętności współpracy.

Drogą do ich budowy jest edukacja wspierająca w rozwoju najzdolniejszych, a jednocześnie wyrównująca szanse i gwarantująca równy dostęp do wiedzy wszystkim obywatelom.

  Nasze cele realizujemy poprzez:
 • Edukację młodzieży i studentów w zakresie wiedzy ekonomicznej, finansów i bankowości;
 • Fundowanie stypendiów na prestiżowych zagranicznych uczelniach - dla kadry zarządzającej, osób pełniących strategiczne funkcje w polskich firmach oraz w spółkach skarbu państwa;
 • Propagowanie i rozpowszechnianie w przystępny sposób specjalistycznej wiedzy ekonomicznej wśród wszystkich grup społecznych;
 • Podnoszenie poziomu edukacji, promowanie i wdrażanie nowych technologii w tym zakresie;
 • Promowanie postaw etycznych i relacji społecznych wśród młodego pokolenia.

Wierzymy, że działania te przełożą się jednocześnie na umacnianie jednostkowego potencjału Polaków oraz na pozycję i rangę Polski na arenie międzynarodowej.


zobacz więcej

PATRON MEDIALNY

Głos Nauczycielski

Głos Nauczycielski

WYSTAWCY

W czasie konferencji dostępne będzie również stoisko wydawnictwa ELITMAT, gdzie będą mogli Państwo poznać naszą ofertę wydawniczą.

ELITMAT
Jak zdać maturę z matematyki Matematyka Innego Wymiaru

PROWADZĄCY

Naszą pasją jest matematyka!


Dariusz Kulma

Dariusz Kulma

Nauczyciel matematyki, ale również, a może przede wszystkim pasjonat nauczania. Od początku swojej pracy kieruje się zasadą, że bycie nauczycielem to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim całokształt działań wychowawczych, nie jest ważne czego uczysz, ale jak uczysz. To podejście od wielu lat przekłada się na wiele inicjatyw podejmowanych przez niego w zakresie edukacji, za które był wielokrotnie nagradzany, w tym w szczególności tytułem Nauczyciela Roku 2008 w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez „Głos Nauczycielski” pod patronatem MEN. Jest także autorem zbiorów zadań „Kwadratolandia” oraz serii książek dla maturzystów „Jak zdać maturę z matematyki”.

więcej

Małgorzata Zakrzewska

Małgorzata Zakrzewska

Dyrektor Firmy Edukacyjno-Wydawniczej ELITMAT, od kilkunastu lat zaangażowana w wiele projektów edukacyjnych, w tym m.in. Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży, projekt „Matematyka Innego Wymiaru” czy „E-laboratorium matematyczne”. Od kilku lat organizuje konferencje dla nauczycieli, zarówno w formie stacjonarnej jak i online, w tym Kongresy Innowacyjnych Nauczycieli Matematyki. Jest redaktorem serii książek „Jak zdać maturę z matematyki?”. Od dwóch lat koordynuje projekty MATura+ oraz MATma2. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Ścieżki Nieskończoności”, organizującego coroczne wakacyjne wyjazdy dla młodzieży oraz festiwale muzyczne.

więcej

Robert Baca

Robert Baca

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach na kierunku matematyka i specjalnościach: finansowa i nauczycielska. Nauczyciel mianowany w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 61 Pro Futuro w Blizne Łaszczyńskiego. Laureat nagrody „Kreatywny nauczyciel, pedagog, wychowawca”. Wyróżnienie w konkursie na scenariusze lekcji kształtujące kompetencje przyszłości organizowanym przez Fundacje LifeSkills. Laureat w konkursie "Kierunek innowacja" organizowanym przez MEN. Prelegent na konferencjach i kongresach ogólnopolskich dla nauczycieli matematyki. Prowadzący szkolenia z metodyki nauczania matematyki oraz z wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu dla MSCD, ODN i SNM. Autor artykułów dla czasopisma "Matematyka dla nauczycieli".

Jako nauczyciel na pierwszym miejscu stawiam ucznia i jego potrzeby. Dostrzegam trudności i pomagam w ich pokonaniu. Współpracuję z rodzicami w celu szukania najlepszych rozwiązań dla moich uczniów. Pracuję projektowo, innowacyjnie oraz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Szukam ciekawych i interesujących rozwiązań w nauczaniu matematyki.

więcej

Tomasz Szwed

dr Tomasz Szwed

Nauczyciel matematyki z Raciborza, wykładowca, doktor nauk społecznych, członek Zarządu Głównego SNM, a przede wszystkim pasjonat nauczania. Ciągle poszukuje nowych metod pracy i form dotarcia do uczniów oraz skutecznej nauki, dzięki czemu zyskuje rzesze wdzięcznych uczniów, którzy wreszcie zrozumieli i polubili ten przedmiot. Jest współautorem próbnych arkuszy maturalnych oraz podręczników do matematyki wydawnictwa Oficyny Edukacyjnej Krzysztof Pazdro. Jest prelegentem na wielu konferencjach dla nauczycieli w całym kraju, gdzie dzieli się swoimi doświadczeniami, inspirując tym samym innych.

więcej

Marcin Zaród

Marcin Zaród

Członek grupy Superbelfrzy RP, założyciel Stowarzyszenia Tarnowska Akademia Nauki, innowator w programie Popojutrze 2.0, autor książki "Godziny Rozwoju. Jak wspierać nastawienie na rozwój i uczyć (się) innowacyjnie." Uczy w tarnowskich liceach, uwielbia podróże i tai-chi. Marcin w 2013 roku zdobył tytuł Nauczyciela Roku.

więcej

Jeśli chcesz jeszcze skuteczniej uczyć matematyki oraz poznać nowe dydaktyczne i metodyczne "patenty" na lekcję

Jeśli chcesz zapewnić dodatkowe wsparcie swoim maturzystom lub ósmoklasistom w zakresie przygotowania do matury i egzaminu ósmoklasisty

Jeśli chcesz rozwijać swój warsztat pracy, biorąc udział w dodatkowych szkoleniach

Jeśli chcesz poprawić wyniki z matury lub egzaminu ósmoklasisty w swojej szkole

Jeśli chcesz dołączyć do grona zaangażowanych i aktywnych nauczycieli z Twojego województwa

Jeśli chcesz, by Twoi uczniowie uczyli się efektywniej i na dłużej zapamiętywali poznane treści

Zapisz się na konferencję, podczas której dowiesz się, jak dołączyć do projektów MATura+ oraz MATma2 na nowy rok szkolny

PROGRAM

poniedziałek
05 czerwca 2023
9:45 - 15:30

poniedziałek
05 czerwca 2023
od 09:15 do 15:30


DOJAZD

Konferencja odbywa się w:
Opolanka - Restauracja | Wesela | Eventy
Żerkowicka 2k,
45-840 Opole


REJESTRACJA

Jeśli są już Państwo zdecydowani na udział w projekcie, to dokonując rejestracji na konferencję, mogą Państwo jednocześnie zgłosić się już do wybranego projektu czy projektów (jeśli uczą Państwo na obu poziomach).

Wybierz, na co chcesz się zarejestrować:

Chcę wziąćBiorę udział w Konferencji Inauguracyjnej

(dla wszystkich)

Chcę wziąćBiorę udział w PROJEKCIE MATura+ (dla maturzystów)

(tylko dla województw: kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego)

Chcę wziąćBiorę udział w PROJEKCIE MATma2 (dla ósmoklasistów)

(tylko dla województw: kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego)

Zapisujesz się:
 • na „Opolska Konferencja Nauczycieli Matematyki - inaugurująca projekty MATura+ oraz MATma2 na rok 2023/2024”
 • do projektu MATura+
 • do projektu MATma2

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w sali oraz konieczność zaplanowania cateringu prosimy o zgłoszenia w terminie do 2023-06-05 10:00 (liczy się kolejność zgłoszeń). Po tym terminie po wyczerpaniu limitu miejsc zapisy będą prowadzone na listę rezerwową.

Udział w konferencji jest bezpłatny
Liczba miejsc ograniczona
do końca rejestracji pozostało:
00
Dni
:
00
Godziny
:
00
Minuty
:
00
Sekundy
99% miejsc już zajętychWszyscy uczestnicy otrzymają pisemne zaświadczenia o udziale w Konferencji.


Jestem czynnym nauczycielem:
Dane dotyczące szkoły
W przypadku braku szkoły w powyższej liście prosimy podać jej nazwę.
Dane dotyczące miejsca zamieszkania
Miejscowosć zamieszkania
Województwo zamieszkania

Nabywca

Odbiorca / Płatnik


kod CaptchZapisujesz się:
 • na „Opolska Konferencja Nauczycieli Matematyki - inaugurująca projekty MATura+ oraz MATma2 na rok 2023/2024”
 • do projektu MATura+
 • do projektu MATma2

KONTAKT

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami:

ELITMAT
elitmat@elitmat.pl
51-77777-51
Dane do przelewu

Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT Dariusz Kulma
Okrzei 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Nr konta bankowego: 56 1050 1894 1000 0023 0996 6253