I Wojewódzka Konferencja Matematyka na Mazurach - inaugurująca projekty MATura+ oraz MATma2

Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT we współpracy z Fundacją Empiria i Wiedza powołaną przy Banku Gospodarstwa Krajowego serdecznie zaprasza nauczycieli matematyki do udziału w konferencji inaugurującej dwa projekty edukacyjne zaplanowane na nowy rok szkolny 2022/2023 dla uczniów województwa warmińsk-mazurskiego – MATura+ dla maturzystów oraz MATma2 dla ósmoklasistów.

To wyjątkowe wydarzenie, ponieważ oprócz wartościowych wykładów z zakresu nauczania matematyki, będą mogli Państwo dołączyć do projektów, w ramach których Państwa uczniowie będą mogli skorzystać z bezpłatnego całorocznego wsparcia w przygotowaniu do egzaminów, które w całości zostanie sfinansowane przez Fundację Empiria i Wiedza. Naszym celem jest wspólne działanie na rzecz jak najlepszych wyników maturalnych oraz ósmoklasistów z matematyki.

Projekty szkolne

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Projekt MATura+

Projekt MATma2

zdjęcie projektu Projekt MATura+
 1. BEZPŁATNY całoroczny kurs online do matury z matematyki na poziomie podstawowym (od października do kwietnia) - 106 godzin lekcyjnych
 2. 100% dofinansowania w wysokości 2000 zł na jednego ucznia
 3. Obejmuje 1000 osób z 4 województw
 4. Województwa: kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie
 5. Prowadzący: Dariusz Kulma
 6. Oddzielne grupy: liceum, technikum
 7. Szkolenia dla nauczycieli - 3-4 spotkania w trakcie trwania kursu
zdjęcie projektu MATma 2
 1. BEZPŁATNY całoroczny kurs online do egzaminu ósmoklasisty z matematyki (od października do maja) - 71 godzin lekcyjnych
 2. 100% dofinansowania w wysokości 1500 zł na jednego ucznia
 3. Obejmuje 300 osób z 4 województw
 4. Województwa: kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie
 5. Prowadzący: Robert Baca
 6. Szkolenia dla nauczycieli - 3-4 spotkania w trakcie trwania kursu

Planowane projekty są kontynuacją działań, które rozpoczęliśmy w roku szkolnym 2021/2022 na grupie 300 maturzystów z województwa warmińsko-mazurskiego. Sukces tego pilotażu zaowocował rozszerzeniem projektu w kolejnym roku szkolnym. Nasze działania prowadzić będziemy aż w czterech województwach, zapraszając do udziału 1000 maturzystów, a także po raz pierwszy 300 ósmoklasistów. Swoim zasięgiem obejmujemy cztery województwa, w których zarówno wyniki z matury jak i z egzaminu ósmoklasisty są na niższym poziomie, czyli województwo kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie oraz lubuskie. Wspólnie działamy na rzecz podwyższenia wyników wśród młodzieży poprzez całoroczne darmowe kursy przygotowujące do matury oraz egzaminu ósmoklasisty z matematyki. W tym zakresie współpracujemy z nauczycielami danych uczniów, prowadząc dla nich dodatkowe szkolenia, ponieważ zależy nam, żebyśmy byli dla nich wsparciem i uzupełnieniem zajęć szkolnych. Oba projekty mają charakter niekomercyjny, a uczestnicy otrzymują 100% dofinansowanie ze strony Fundacji Empiria i Wiedza.

Do udziału w konferencjach chcemy zaprosić możliwie jak najszersze grono nauczycieli, by dotrzeć z propozycją udziału w dodatkowych zajęciach do uczniów, którzy najbardziej tego potrzebują, a często z powodów finansowych sami nie mogą sobie pozwolić na całoroczne kursy. W tym roku do projektu możemy przyjąć 1000 maturzystów oraz 300 ósmoklasistów ze wskazanych województw, więc liczymy na wyłonienie zaangażowanej młodzieży również z Państwa województwa.

ORGANIZATORZY

ORGANIZATOR

ELITMAT

ORGANIZATOR

Jak zdać maturę z matematyki

Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT łączy sprawdzone metody dydaktyczne z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi i psychologicznymi w taki sposób, aby nauczanie było efektywne, nowoczesne, ale i przyjazne. Naszą misją jest EDUKACJA INNEGO WYMIARU.

Jesteśmy wydawnictwem specjalizującym się w książkach matematycznych – seria zbiorów zadań konkursowych „Kwadratolandia” oraz seria książek dla maturzystów „Jak zdać maturę z matematyki” autorstwa Dariusza Kulmy – Nauczyciela Roku 2008. W ramach swojej działalności zrealizowaliśmy kilka projektów edukacyjnych, takich jak „Matematyka Innego Wymiaru” i „Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży” - , wcześniej znane pod nazwą „Kwadratura Koła” - czy „E-laboratorium matematyczne – małymi krokami do wielkich sukcesów”. Obecnie realizujemy również ogólnopolski projekt „Jak zdać maturę z matematyki?” dla maturzystów z całego kraju, w ramach którego prowadzimy dla nich wsparcie online poprzez portal internetowy oraz fanpage. Nasze wieloletnie doświadczenia zbierane w pracy z młodzieżą zaowocowały opracowaniem autorskiego systemu nauczania matematyki z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi interaktywnych i opartego na mocnych podstawach psychologii poznawczej. Od 2007 roku prowadzimy kursy przygotowawcze dla maturzystów. Ostatnie dwa lata przyniosły również nowe wyzwania w edukacji, dlatego nauczanie matematyki z sukcesami przenieśliśmy również do świata online, organizując kursy i webinary dla zdających egzamin dojrzałości, w tym Wielkie Lekcje, w których jednocześnie bierze udział nawet 1000 uczniów z całego kraju.


zobacz więcej

PARTNER STRATEGICZNY
WSPÓŁORGANIZATOR

Fundacja Empiria i Wiedza

PARTNER

Bank Gospodarstwa Krajowego

Fundacja Empiria i Wiedza została powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego aby budować i rozwijać potencjał Polskiego Kapitału Społecznego i budować lepszą przyszłość Polski poprzez inwestowanie w edukację, w oparciu o równe szanse w dostępie do niej. Działanie to jest zgodne z założeniami kultury i misji BGK, w które wpisany jest rozwój, szczególnie zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski, co wynika z troski o Polskę, świat i losy przyszłych pokoleń.

Realizacja celów fundacji, odbywa się poprzez kształcenie Polaków na wielu poziomach, począwszy od młodzieży szkolnej, poprzez studentów, a skończywszy na osobach zajmujących kluczowe stanowiska w strategicznych sektorach spółek skarbu państwa.

Wierzymy, że solidny Kapitał Społeczny, jest podstawą nowoczesnego, silnego gospodarczo państwa, liczącego się na arenie międzynarodowej. Jego kształtowanie wymaga nie tylko doskonalenia relacji społecznych, lecz także budowania kluczowych kompetencji i umiejętności współpracy.

Drogą do ich budowy jest edukacja wspierająca w rozwoju najzdolniejszych, a jednocześnie wyrównująca szanse i gwarantująca równy dostęp do wiedzy wszystkim obywatelom.

  Nasze cele realizujemy poprzez:
 • Edukację młodzieży i studentów w zakresie wiedzy ekonomicznej, finansów i bankowości;
 • Fundowanie stypendiów na prestiżowych zagranicznych uczelniach - dla kadry zarządzającej, osób pełniących strategiczne funkcje w polskich firmach oraz w spółkach skarbu państwa;
 • Propagowanie i rozpowszechnianie w przystępny sposób specjalistycznej wiedzy ekonomicznej wśród wszystkich grup społecznych;
 • Podnoszenie poziomu edukacji, promowanie i wdrażanie nowych technologii w tym zakresie;
 • Promowanie postaw etycznych i relacji społecznych wśród młodego pokolenia.

Wierzymy, że działania te przełożą się jednocześnie na umacnianie jednostkowego potencjału Polaków oraz na pozycję i rangę Polski na arenie międzynarodowej.


zobacz więcej

WSPÓŁORGANIZATORZY

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie

PATRON MEDIALNY

Głos Nauczycielski

Głos Nauczycielski

WYSTAWCY

W czasie konferencji zapraszamy również do stoisk wydawnictw, gdzie będą Państwo mogli nabyć artykuły z ich asortymentu.

ELITMAT Jak zdać maturę z matematyki Matematyka Innego Wymiaru
Miesięcznik Astronomia Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Wydawnictwo Nowik

PROWADZĄCY

Naszą pasją jest matematyka!


Dariusz Kulma

Dariusz Kulma

Nauczyciel matematyki, ale również, a może przede wszystkim pasjonat nauczania. Od początku swojej pracy kieruje się zasadą, że bycie nauczycielem to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim całokształt działań wychowawczych, nie jest ważne czego uczysz, ale jak uczysz. To podejście od wielu lat przekłada się na wiele inicjatyw podejmowanych przez niego w zakresie edukacji, za które był wielokrotnie nagradzany, w tym w szczególności tytułem Nauczyciela Roku 2008 w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez „Głos Nauczycielski” pod patronatem MEN. Jest także autorem zbiorów zadań „Kwadratolandia” oraz serii książek dla maturzystów „Jak zdać maturę z matematyki”.

więcej

Marzenna Grochowalska

Marzenna Grochowalska

Autorka licznych publikacji do serii "Matematyka z plusem" oraz scenariuszy warsztatów w Gdańskim Wydawnictwie Oświatowym. Pracowała w zespole badawczym Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Współpracowała z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Zdobyła bogate doświadczenie w pracy z uczniami Szkoły Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 1 w Giżycku oraz ze studentami Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Wyróżniona nagrodami Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i warsztaty z uczniami w ramach pracy na rzecz Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego i Pracowni Matematyki Stowarzyszenia Rozwiń się.

więcej

Joanna Świercz

Joanna Świercz

Certyfikowana trenerka, nauczycielka matematyki w szkole podstawowej, konsultantka ds. nauczycieli matematyki Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, członkini Zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, członkini grupy Superbelfrzy. Autorka wielu publikacji książkowych dotyczących m.in. stosowania metod aktywizujących na lekcjach matematyki. Prowadzi bloga www.matmainaczej.pl i fanpage o tej samej nazwie.

więcej

Ireneusz Dzida

Ireneusz Dzida

Ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. W przeszłości nauczyciel matematyki, wykładowca Instytutu Kształcenia Podyplomowego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, trener Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych w Warszawie, współpracownik Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

więcej

Rajmund Stasiewicz

Rajmund Stasiewicz

Wykładowca Politechniki Białostockiej, członek Centrum Popularyzacji Matematyki Signum, SEM, SNM i PTM

więcej

Jeśli chcesz jeszcze skuteczniej uczyć matematyki oraz poznać nowe dydaktyczne i metodyczne "patenty" na lekcję

Jeśli chcesz zapewnić dodatkowe wsparcie swoim maturzystom lub ósmoklasistom w zakresie przygotowania do matury i egzaminu ósmoklasisty

Jeśli chcesz rozwijać swój warsztat pracy, biorąc udział w dodatkowych szkoleniach

Jeśli chcesz poprawić wyniki z matury lub egzaminu ósmoklasisty w swojej szkole

Jeśli chcesz dołączyć do grona zaangażowanych i aktywnych nauczycieli z Twojego województwa

Jeśli chcesz, by Twoi uczniowie uczyli się efektywniej i na dłużej zapamiętywali poznane treści

Zapisz się na konferencję, podczas której dowiesz się, jak dołączyć do projektów MATura+ oraz MATma2 na nowy rok szkolny

PROGRAM

poniedziałek
06 czerwca 2022
od 09:00 do 16:00


DOJAZD

Konferencja odbywa się w:
Centralnym Ośrodku Sportu
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku
ul. Stanisława Moniuszki 22
11-500 Giżycko


REJESTRACJA

Wybierz, na co chcesz się zarejestrować:

Chcę zarejestrowaćRejestruję się na KONFERENCJĘ

(dla wszystkich)

Chcę wziąćBiorę udział w PROJEKCIE MATura+

(tylko dla województw: kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego)

Chcę wziąćBiorę udział w PROJEKCIE MATma2

(tylko dla województw: kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego)

Zapisujesz się:
 • na „I Wojewódzka Konferencja Matematyka na Mazurach - inaugurująca projekty MATura+ oraz MATma^2”
 • do projektu MATura+
 • do projektu MATma2

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w sali oraz konieczność zaplanowania cateringu prosimy o zgłoszenia w terminie do 2022-06-06 15:00 (liczy się kolejność zgłoszeń). Po tym terminie po wyczerpaniu limitu miejsc zapisy będą prowadzone na listę rezerwową.

Udział w konferencji jest bezpłatny
Liczba miejsc ograniczona
do końca rejestracji pozostało:
00
Dni
:
00
Godziny
:
00
Minuty
:
00
Sekundy
99% miejsc już zajętychWszyscy uczestnicy otrzymają pisemne zaświadczenia o udziale w Konferencji.

Ze względu na różny zakres tematów oraz ograniczoną liczbę miejsc, bardzo prosimy o wskazanie, w którym wykładzie będą Państwo uczestniczyć:Nie dotyczy osób nie uczących w szkole
W przypadku osób nie uczących w szkole, miejscowosć zamieszkania

Nabywca

Odbiorca / Płatnik


kod CaptchZapisujesz się:
 • na „I Wojewódzka Konferencja Matematyka na Mazurach - inaugurująca projekty MATura+ oraz MATma^2”
 • do projektu MATura+
 • do projektu MATma2
Prosimy o wskazanie szacunkowej liczby uczniów, którą chcieliby Państwo zgłosić do Projektu. Jest to wstępna deklaracja, która pozwoli nam zaplanować dalsze działania. W przypadku Projektu MATura+ (dla maturzystów) prosimy podać uczniów z podziałem na technikum i liceum.

KONTAKT

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami:

ELITMAT
elitmat@elitmat.pl
51-77777-51
Dane do przelewu

Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT Dariusz Kulma
Okrzei 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Nr konta bankowego: 56 1050 1894 1000 0023 0996 6253